Wykład -Arbitraż międzynarodowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład -Arbitraż międzynarodowy - strona 1 Wykład -Arbitraż międzynarodowy - strona 2

Fragment notatki:

Arbitraż międzynarodowy
Arbitraż międzynarodowy (rozjemstwo) - polega na wydaniu jednego lub większej ilości orzeczeń przez arbitrów wybranych przez strony wiodące spór. Strony sporu bezpośrednio wybierają sędziów, mogą wskazać także podstawy prawne rozstrzygnięcia, np. konkretną UM. Pierwsza konwencja haska stwierdza, że arbitraż polega na wydaniu orzeczenia przez sędziów wybranych przez strony na zasadzie poszanowania prawa. Pojawił się także projekt Komisji PM dotyczący procedury rozjemczej - miał on charakter bardziej ograniczony niż zasady haskie, dlatego został odrzucony przez Komisję ZO, co może świadczyć o tym, że państwa chcą zachować szerokie uprawnienia z zakresu ustalania procedury rozjemczej. Arbitraż:
fakultatywny - gdy obie strony godzą się na arbitraż,
niezorganizowany - strony wybierają arbitrów dla poszczególnych sporów,
zorganizowany - gdy istnieją stałe sądy rozjemcze. Podstawa działalności sądu jest umowa stron, arbitrzy w swej działalności nie mogą wykroczyć poza zakres wyznaczony UM, treścią UM jest zazwyczaj ustalenie składu osobowego oraz określenie przedmiotu sporu.
system europejski - spór przekazuje się szefowi państwa trzeciego,
system amerykański - spór oddaje się do rozstrzygnięcia komisji mieszanej.
Od wyroku sądu rozjemczego nie ma odwołania, chyba że strony postanowiły inaczej we wcześniejszej UM. Wyroki trzeba wykonywać w dobrej wierze.
obligatoryjny - jeżeli zostało to przewidziane we wcześniejszej UM.
Arbitraż rożni się tym od koncyliacji - że rozstrzygnięcie spory następuje na podstawie prawa, koncyliacja zaś może opierać się na zasadach słuszności i sprawiedliwości. Co więcej, orzeczenie sądu rozjemczego jest wiążące.
Aktualnie arbitraż odgrywa dość marginalną rolę, ze względu na liczna krytykę - czasami uważa się, że koncyliacja lepiej godzi strony sporu niż arbitraż.
--
Arbitraż międzynarodowy czyli rozjemstwo polega na załatwieniu sporu pomiędzy państwami za pomocą orzeczenia wydanego przez jednego lub więcej arbitrów wybranych przez strony.
Pierwsza konwencja haska w art.37 podaje ,że arbitraż „ma za przedmiot rozstrzyganie sporów między państwami przez sędziów z własnego wyboru i na zasadzie prawa”.
Cecha charakterystyczna arbitrażu jest bezpośredni wpływ stron na wybór składu sądżacego a także możność ustalenia przez strony podstaw prawnych orzekania i zasada proceduralnych. Procedura może mieć charakter poufny.
Arbitraż może mieć charakter :
fakultatywny , jeżeli na oddanie sporu pod arbitraż wymagana jest zgoda obu stron ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz