Wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 6 - strona 1 Wykład 6 - strona 2 Wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

2010-04-24
SIŁA TARCIA
SIŁ
– siła przeciwdziałająca ruchowi dwóch stykających się
ciał.
Siła tarcia jest styczna do powierzchni dwóch ciał i
skierowana przeciwnie do ich moŜliwego ruchu.
SIŁA TARCIA
SIŁ
Na wartość siły tarcia ma wpływ:
•chropowatość stykających się powierzchni,
•rodzaj i struktura ciał,
•właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów.
Prawa Coulomba:
Coulomba:
1. Siła tarcia jest niezaleŜna od wielkości powierzchni
stykających się ciał i zaleŜy jedynie od ich rodzaju.
1
2010-04-24
Prawa Coulomba:
Coulomba:
2. Wartość siły tarcia dla ciała znajdującego się w
spoczynku moŜe zmieniać się od zera do granicznej
wartości proporcjonalnej do całkowitego nacisku
normalnego.
Prawa Coulomba:
Coulomba:
3. W przypadku, gdy ciało ślizga się po pewnej
powierzchni, siła tarcia jest zawsze skierowana
przeciwnie do kierunku ruchu i jest mniejsza od
granicznej wartości.
WARUNKI RÓWNOWAGI Z UWZGLĘDNIENIEM SIŁ TARCIA

UWZGLĘ
SIŁ
ix
= P−T = 0
iy
= N−Q = 0
∑P
∑P
T=P
N=Q
2
2010-04-24
WARUNKI RÓWNOWAGI Z UWZGLĘDNIENIEM SIŁ TARCIA

UWZGLĘ
SIŁ
0 ≤ α ≤ ρo
T ≤ Tr
WARUNKI RÓWNOWAGI Z UWZGLĘDNIENIEM SIŁ TARCIA

UWZGLĘ
SIŁ
α
T = N ⋅ tgα
Tr = N ⋅ tgρ o = N ⋅ µ o
0 ≤ α ≤ ρo
T ≤ Tr
WARUNKI RÓWNOWAGI Z UWZGLĘDNIENIEM SIŁ TARCIA

UWZGLĘ
SIŁ
T ≤ N ⋅ µo
współczynnik tarcia statycznego:
µo=tgρ0
ρ
3
2010-04-24
wartości współczynników tarcia
wartoś wspó czynnikó
Materiał
µo
Stal po stali
śeliwo po Ŝeliwie
Stal po Ŝeliwie
Metal po drewnie
Kamień po kamieniu
Drewno po drewnie
Skóra po Ŝeliwie
Skóra po drewnie
Stal po lodzie
0,15
0,22
0,16
0,40÷0,62
0,60÷0,70
0,40÷0,70
0,28
0,47
0,027÷0,090
tarcie ślizgowe (kinetyczne)
tarcie
Przy ruchu - ślizganiu się ciał siłę tarcia ślizgowego skierowaną przeciwnie do wektora
prędkości względnej ciał oblicza się z równania:
T= N⋅ µ
gdzie µ jest dynamicznym -kinetycznym współczynnikiem tarcia, przy czym µ

(…)

… posuwiste
zamienia się na tarcie toczenia, stosując koła, samotoki,
łoŜyska kulkowe itp. Nie dotyczy to tarcia hydraulicznego.
Rodzaj ciała toczonego i podłoŜa
Drewno po drewnie - drewno dębowe
Stal hartowana po stali w łoŜyskach
kulkowych
Miękka stal po stali
Guma po terenie trawiastym
f
[cm]
0,018
0,001÷0,005
0,005
1,0÷1,5
Przykład 5.5
10
2010-04-24
Przykład 5.5
Przykład 5.6
Przykład 5.6
11
2010-04-24…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz