Wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z umowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z umowy - strona 1 Wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z umowy - strona 2 Wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z umowy - strona 3

Fragment notatki:

Wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z umowy (E) !!! Podstawowe przyczyny wygaśnięcia zobowiązania umownego. Wygaśnięcie umowy:
Czynności prawne (umowy + czynności jednostronne) są najczęściej występującymi przyczynami wygaśnięcia umowy.
Należy odróżnić dwie instytucje prawne:
Wypowiedzenie umowy - ex nunc.
Odstąpienie od umowy - ex tunc, od momentu zawarcia umowy.
Charakter zobowiązań:
Wypowiada się umowy, które tworzą zobowiązania ciągłe (umowa rachunku bankowego, umowa zlecenia).
Odstępuje się od umów, które nie są umowami tworzącymi zobowiązania ciągłe (umowa o dzieło, sprzedaż).
Poza powyższym jest mnóstwo podobieństw między a i b. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy może nastąpić przed i po wykonaniu zobowiązania. Wykonanie zobowiązania nie ma w tym sensie znaczenia.
Skutki prawne wystąpienia przyczyny. Trzy kategorie skutków:
Wygaśnięcie zobowiązania głównego.
Wygaśnięcie zabezpieczeń.
Inne skutki prawne.
Skutki zależą od dwóch elementów:
Od charakteru zobowiązania.
Od faktu wykonania (wygaśnięcie zobowiązania i zwrot świadczenia) lub niewykonania zobowiązania (tylko wygaśnięcie zobowiązania).
[oświadczenie woli odwołujemy, a pozew wycofujemy; stąd należy mówić, że pełnomocnictwo zostało odwołane, a nie cofnięte]
Niektóre szczegółowe przyczyny wygaśnięcia umowy. Odwołanie stosunku umownego jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron w stosunku obligacyjnego (oświadczenie o odwołaniu umowy).
Cechy instytucji:
Jednostronne oświadczenie woli osoby zobowiązanej skierowane wobec wierzyciela (61 kc).
Cel: złożenie w celu rozwiązania istniejącego stosunku prawnego. Ustawa zazwyczaj określa warunki skutecznego odwołania i jego skutki prawne.
Jest to odstępstwo od zasady, że umowa wiąże strony i że umowę mogą rozwiązać tylko obie strony.
Np. poręczenie za dług przyszły - możliwość odwołania poręczenia przez poręczyciela.
Złożenie takiego oświadczenia woli jest możliwe przed powstaniem zobowiązania głównego (poręczenie wyprzedza zobowiązanie główne). Można poręczyć za dług przyszły. Art. 878 § 2. Bezterminowe poręczenie za dług przyszły może być przed powstaniem długu odwołane w każdym czasie. Nie dotyczy to poręczenia na wekslu (zobowiązania na wekslu nie można odwołać).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz