Wygaśnięcie stosunku pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wygaśnięcie stosunku pracy - strona 1

Fragment notatki:

Wygaśnięcie stosunku pracy
-następuje z mocy prawa ex lege niezależnie od woli stron
-może nastąpić poprzez:
a) śmierć pracownika
-prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą w częściach równych na
-małżonka lub inne osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym
-w razie braku tych osób wchodzą one do masy spadkowej
-obowiązki majątkowe zawsze wchodzą w skład spadku
b) śmierć pracodawcy, który jest osobą fizyczną
-stosunki pracy wygasają
-chyba, że zakład pracy przejmie inny pracodawca (głównie spadkobierca)
-jeżeli jednak wygasną to pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości za okres wypowiedzenia
-a jeżeli jest to umowa na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy to w wysokości wynagrodzenia za 2 tygodnie
-roszczenie kieruje się do spadkobiercy
c) upływ 3 miesięcy nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania
-o ile pracodawca nie rozwiązał wcześniej umowy z winy pracownika
-przepis nie dotyczy kary pozbawienia wolności oraz kary aresztu za wykroczenie
-jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub uniewinniono pracownika to pracodawca musi go powtórnie zatrudnić
-jednak nie dotyczy to przedawnienia, amnestii, umorzenia warunkowego
-powtórne zatrudnienie ma, także miejsce, gdy pracownik zgłosi pracodawcy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku umarzającego postępowanie lub uniewinniającego gotowość powrotu do pracy
d) niezgłoszenie przez pracownika urlopowanego bezpłatnie powrotu do pracy w związku z pełnieniem funkcji z wyboru do macierzystego pracodawcy w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy w wyboru, chyba że było niezależne od pracownika -jeżeli pracownik nie pozostawał na urlopie bezpłatnym do ma prawo do 1 miesięcznego wynagrodzenia
e) analogicznie jest w stosunku do pracownika w czasie zasadniczej służby wojskowej, ale termin to 30 dni
f) stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby
g) spółdzielczy stosunek pracy wygasa w następstwie ustania członkostwa w spółdzielni pracy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz