Wygaśnięcie poręczenia - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wygaśnięcie poręczenia - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Wygaśnięcie poręczenia
Z akcesoryjnego charakteru poręczenia wynika, iż wygasa ono - jak wspomniano - w razie wygaśnięcia długu głównego, niezależnie od przyczyn tego wygaśnięcia. Poza przypadkami wskazanymi wyżej poręczenie wygasa również w razie zwolnienia poręczyciela z długu przez wierzyciela (508 k.c.). Poręczenie wygasa także w razie przejęcia długu, jeżeli poręczyciel nie wyraził zgody na dalsze trwanie zabezpieczenia (art. 525 k.c.). Poręczenie nie wygasa jednak w razie przelewu wierzytelności (art. 509 § 2 k.c.) oraz w przypadku cessio legis, tj. razie wstąpienia osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela na podstawie art. 518 k.c.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz