Wygaśnięcie dezycji

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wygaśnięcie dezycji - strona 1 Wygaśnięcie dezycji - strona 2

Fragment notatki:

20. Wygaśnięcie decyzji Art. 162. § 1. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja: 1) stała się bezprzedmiotowa, a s twierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony,
2) została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.
§ 2. Organ administracji publicznej, o którym mowa w § 1, uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie.
§ 3. Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji lub uchyla decyzję na podstawie przepisów § 1 i 2 w drodze decyzji.
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI ART. 162
Tu nie chodzi o uchylenie. Mimo że w konsekwencji dochodzi do uchylenia skutków. Otóż, po pierwsze tu nie chodzi o wygaśnięcie decyzji, tylko o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji. Decyzje wygasają bardzo często, np. kiedy ktoś umiera, decyzja, która ma charakter ściśle osobisty wygasa. Nikt jej nie uchyla, nikt jej nie zmienia, ani nie stwierdza wygaśnięcia decyzji, ona przestaje funkcjonować, przestaje wywierać skutki z momentem zgonu. W niektórych sytuacjach jest konieczne uzyskanie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, z rożnych powodów, z powodu egzekucji, ze względów podatkowych. Konieczne jest stwierdzenie wygaśnięcie decyzji, a więc potwierdzenie, że kiedyś zaszły skutki, które spowodowały, że decyzja z jakimś momentem przestała wywoływać skutki prawne. Instytucja stwierdzenia wygaśnięcia decyzji musi być wyróżniona od wygaśnięcia. Przy stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji chodzi o obowiązek wydania decyzji deklaratoryjnej potwierdzającej wygaśnięcia jakiejś decyzji (jest to obligatoryjne, ponieważ jest to obowiązek).
Kiedy? Kiedy mamy wygaśnięcie,
kiedy decyzja stała się bezprzedmiotowa
stwierdzenie wygaśnięcia decyzji nakazuje przepis prawa albo leży to w interesie społecznym albo interesie strony
Z jakich przyczyn jest bezprzedmiotowa? Z natury faktycznej lub prawnej np. obowiązek rozbiórki a budynek się zawalił, spalił się i nie trzeba sprzątać. Z natury prawnej np. była jakaś instytucja, zezwolenie i wyszły jakieś przepisy, które likwidują tą instytucję, ta działalność jest wolna, nie wymaga zezwolenia albo jest zakazana ta działalność od danego czasu np. gry hazardowe wygasa w określonym czasie, ustawa określa czas, kiedy następowało wygaśnięcie. Te warunki są konieczne i muszą wystąpić kumulatywnie. Druga sytuacja jest wtedy, gdy decyzja została wydana z zastrzeżeniem spełnienia pewnego warunku i strona tego warunku prawnego nie dopełniła. Kto wydaje tą decyzję? Wydaję organ, który wydał decyzję w I instancji, chodzi o potwierdzenie, że skutki już nie istnieją, decyzja obligatoryjnie. Deklaratoryjna, bo ona potwierdza wygaśnięcie decyzji. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz