Decyzja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzja - strona 1

Fragment notatki:

2. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Tu nie chodzi o uchylenie. Mimo że w konsekwencji dochodzi do uchylenia skutków. Otóż, po pierwsze tu nie chodzi o wygaśnięcie decyzji, tylko o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji. Decyzje wygasają bardzo często, np. kiedy ktoś umiera, decyzja, która ma charakter ściśle osobisty wygasa. Nikt jej nie uchyla, nikt jej nie zmienia, ani nie stwierdza wygaśnięcia decyzji, ona przestaje funkcjonować, przestaje wywierać skutki z momentem zgonu. W niektórych sytuacjach jest konieczne uzyskanie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, z rożnych powodów, z powodu egzekucji, ze względów podatkowych. Konieczne jest stwierdzenie wygaśnięcie decyzji, a więc potwierdzenie, że kiedyś zaszły skutki, które spowodowały, że decyzja z jakimś momentem przestała wywoływać skutki prawne. Instytucja stwierdzenia wygaśnięcia decyzji musi być wyróżniona od wygaśnięcia. Przy stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji chodzi o obowiązek wydania decyzji deklaratoryjnej potwierdzającej wygaśnięcia jakiejś decyzji (jest to obligatoryjne, ponieważ jest to obowiązek).
Kiedy? Kiedy mamy wygaśnięcie,
kiedy decyzja stała się bezprzedmiotowa
stwierdzenie wygaśnięcia decyzji nakazuje przepis prawa albo leży to w interesie społecznym albo interesie strony
Z jakich przyczyn jest bez przedmiotowa? Z natury faktycznej lub prawnej np. obowiązek rozbiórki a budynek się zawalił, spalił się i nie trzeba sprzątać. Z natury prawnej np. była jakaś instytucja, zezwolenie i wyszły jakieś przepisy, które likwidują tą instytucję, ta działalność jest wolna, nie wymaga zezwolenia albo jest zakazana ta działalność od danego czasu np. gry hazardowe wygasa w określonym czasie, ustawa określa czas, kiedy następowało wygaśnięcie. Te warunki są konieczne i muszą wystąpić kumulatywnie. Druga sytuacja jest wtedy, gdy decyzja została wydana z zastrzeżeniem spełnienia pewnego warunku i strona tego warunku prawnego nie dopełniła. Kto wydaje tą decyzję? Wydaję organ, który wydał decyzję w I instancji, chodzi o potwierdzenie, że skutki już nie istnieją, decyzja obligatoryjnie. Deklaratoryjna, bo ona potwierdza wygaśnięcie decyzji. Z jakim momentem? Przy nieważności skutki przestają biec od samego początku, przy wznowieniu od kiedy staje się ostateczna decyzja nowa, a tutaj zależy od kiedy nastąpiła bezprzedmiotowość albo do kiedy było trzeba zrealizować warunek, np. spalił się budynek 4 czerwca, to 4 czerwca staje się decyzja bezprzedmiotowa. W przypadku bezprzedmiotowości wynikającej z przepisów,przepisy wskazują, to może być wejście w życie ustawy, ale i mogą być inne terminy tak jak przy grach hazardowych przedłuża się pewnych możliwych działań przez dłuższy czas. Wówczas, nawet w interesie publicznym jest stwierdzenie, od kiedy skutki przestają istnieć. To jest decyzja,która z jednej strony ma jak każda pewne skutki konstytutywne, ale co do usunięcia skutków prawnych tej decyzji, ona ma charakter deklaratoryjny, ponieważ sięga wstecz, do pewnego zdarzenia, które wywołało wygaśnięcie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz