Wydłużalność liniowa rurociągów i sposoby kompensacji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wydłużalność liniowa rurociągów i sposoby kompensacji.
Wydłużalność liniowa - przewody ulegają wydłużeniu na skutek wzrostu temperatury ich ścianek. Wartość wydłużenia zależy od długości przewodu i od zmiany temperatury w okresie eksploatacji. Wydłużenie można obliczyć wg wzoru:
Δl = α∙l∙(t2 - t1), gdzie:
Δl- wartość wydłużenia przewodu [m]
l- długość przewodu [m]
α- współczynnik rozszerzalności liniowej materiału t2-maksymalna temperatura ścianki przewodu [°C]
t1- minimalna temperatura ścianki przewodu [°C]
Jeśli przewód nie ma możliwości wydłużenia to przyrost długości przewodu powoduje powstanie naprężeń ściskających б, które zgodnie z prawem Hooke'a liczymy wg wzoru:
б=E∙ [MPa], gdzie:
E- moduł sprężystości materiału rury.
Naprężenia ściskające wytwarzają sile ściskającą, która obliczamy wg wzoru:
F= f ∙ б [MN], gdzie:
f- pole przekroju poprzecznego ścianki rury [m2]
Sposoby kompensacji:
- naturalna (samokompensacja) - proste odcinki rurociągu mogą uginać się na skutek ugięcia luków lub kolan w miejscu zmiany kierunku prowadzenia przewodu.
- sztuczna - polega na zastosowaniu elastycznych urządzeń kompensujących wydłużenie przewodu. Najprostszym rozwiązaniem jest wydłużka w kształcie litery U. Większe zdolności kompensacyjne maja wydłużki lirowe gładkie, pólfaliste i faliste.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz