Kompensacja instalacji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompensacja instalacji-opracowanie - strona 1 Kompensacja instalacji-opracowanie - strona 2 Kompensacja instalacji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kompensacja instalacji. Wydłużenie lub skrócenie przewodów pod wpływem zmieniających się temperatur powinny być kompensowane przez odpowiednie prowadzenie przewodów (tzw. samokompensacja) lub przez stosowanie kompensatorów. Rozróżnia się następujące rodzaje kompensatorów:
Odcinek giętki
Ramię elastyczne
Kompensator U- kształtny
Kompensator w postaci ułożonego swobodnie odcinka przewodu stosuje się głównie pod podłogami lub za przegrodami instalacyjnymi. Wymaganą długość odcinka giętkiego należy obliczyć ze wzoru:
Ls= K * Ls- wymagana długość kompensacyjna odcinka giętkiego [mm]
K- stała materiału DZ-średnica zewnętrzna rury [mm]
ΔL- wydłużenie odcinka przewodu obliczone dla danej różnicy temperatur [mm]
Ramię elastyczne jest najczęściej wykorzystywanym w praktyce instalacyjnej rodzajem kompensatora.
Kompensator w postaci odcinka giętkiego
W postaci ramiona elastycznego
Kompensator U-kształtowy - jest zbudowany z dwóch połączonych ze sobą ramion elastycznych. Umożliwia on kompensację dwukrotnie większych wydłużeń w porównaniu do pojedynczego ramienia elastycznego. Przy zastosowaniu naprężenia wstępnego kompensatora U-kształtnego można zmniejszyć długość jego ramienia.
Długość: Lu= k * Lu - długość ramion kompensatora U-kształtnego [mm]
K- stała materiału DZ-średnica zewnętrzna rury [mm]
ΔL- wydłużenie odcinka przewodu obliczone dla danej różnicy temperatur [mm]
Szerokość kompensatora Wu= Z * ΔL * SA
SA- odstęp bezpieczeństwa [mm]
Wu- odległość między ramionami kompensatora [mm]
Wartość ostępu bezpieczeństwa SA- najczęściej wynosi 150 mm, jest to stała dla wszystkich średnic przewodów i jest podyktowana wymogami montażowymi instalacji.
Możliwe jest wybranie trasy przewodów, która zapewni samokompensację montowanej instalacji- (zastąpienie kompensatorów) w tym celu należy wykorzystywać wszelkie naturalne załamania tras przewodów.
W pracy monterskiej często pojawiają się problemy braku wystarczającej przestrzeni dla zapewnienia miejsca na odkształcenia instalacji spowodowanych wydłużeniami liniowymi. Szczególnie często ma to miejsce przy wykonywaniu kompensatorów U-kształtnych lub ramion kompensacyjnych . W takich przypadkach należy wziąć pod uwagę różnicę temperatur (pomiędzy temperaturą otoczenia w momencie instalacji a temperaturą pracy przyszłej instalacji).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz