Przewody w instalacjach c.o., ich łączenie, mocowanie i kompensacja wydłużeń-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewody w instalacjach c.o., ich łączenie, mocowanie i kompensacja wydłużeń-opracowanie - strona 1 Przewody w instalacjach c.o., ich łączenie, mocowanie i kompensacja wydłużeń-opracowanie - strona 2 Przewody w instalacjach c.o., ich łączenie, mocowanie i kompensacja wydłużeń-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przewody w instalacjach c.o., ich łączenie, mocowanie i kompensacja wydłużeń.
Przewody ogrzewań wodnych i parowch wykonywane są z rur stalowych czarnych. Dla małych średnic (do 50 mm) . Do wkonywania przewodów łączonych na gwint używa się rur stalowych ze szwem gwintowanych średnich. W urządzeniach wodnych i temperaturze do 115 oC i ciśnieniu 1 Mpa oraz w urządzeniach parowych niskoprężnych, przy połączeniach gwintowanych stosuje się rury stalowe ze szwem gwintowane średnie. Gdy przewody łączone są za pomocą spawania, to dla tych wartości temperatury i ciśnień i przy średnicach do 65 mm należy stosować rury stalowe ze szwem gwintowane lekkie.
Przy średnicach większych stosowane są rury stalowe bez szwu przewodowe, walcowane na gorąco.
Przewody skroplinowe - rury o większych grubościach ścianek, tzn rury średnie ze szwem.
Ogrzewanie parowe wysokoprężne i gdy parametry wody przekraczają 115oC i 1Mpa - rury stalowe ze szwem średnie, przy średnicach powyżej 80 mm - rury stalowe bez szwu przewodowe, nie stosuje się połączeń gwintowanych .
Wężownice - rury stalowe bez szwu przewodowe.
Przewody w kotłowniach i popowniach centralnych ogrzewań niskiego ciśnienia:
Przy średnicach przewodów do 100 mm - z rur stalowych ze szwem gwintowanych lub przy większych ciśnieniach z rur stalowych bez szwu przewodowe
Średnice przewodów 100 - 400 mm - rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco
W węzłach cieplnych - rury stalowe ze szwem gwintowane średnie oraz rury stalowe bez szwu przewodowe walcowane na gorąco.
Połączenia
A) gwintowane - do przewodów z rur stalowych ze szwem gwintowanych typu średniego przy ciśnieniu roboczym czynnika grzejnego nie przekraczającego 150oC i 1,25 Mpa, również do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane
B) kołnierzowe - połączenia przewodów z armaurą o średnicach większych od 50 mm, a w przypadku instalacji wysokoprężnych - przy mniejszych średnicach. Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach przewodów. Rodzaje kołnierzy:
- dla przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6 Mpa - kołnierze przyspawane okrągłe płaskie
- dla przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6 Mpa - 10 MPa kołnierze przyspawane okrągłe z szyjką
C) spawane - rury o większych średnicach
MOCOWANIE
Do mocowań używa się 2 rodzaje podpór:
- ruchome ( przesuwne ) - haki, uchwyty, zawieszenia, podparcia ruchome, ślizgowe
- stałe - przejmują wydłużenia termiczne przez wydłużki bądź naturalne załamania przewodów - samokopmensacja Kompensacja wydłużeń cieplnych:

(…)

… wydłużki lub tak zwaną kompensację naturalną zwaną samokompensacją. Polega ona na układaniu sieci przewodów w linii łamanej. Umożliwia to swobodne wydłużenie się odcinków prostych na skutek uginania się kolan lub łuków Zdolność samokompensacyjną załamania pod kątem prostym odczytuje się z nomogramów. W przypadku gdy samokompensacja nie jest możliwa dla naniesienia wydłużeń przewodów stosuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz