Materiały rurociągów i uzbrojenie zewnętrznej sieci wodociągowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały rurociągów i uzbrojenie zewnętrznej sieci wodociągowej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

11. Materiały rurociągów i uzbrojenie zewnętrznej sieci wodociągowej.
Materiały do budowy sieci:
Rury żeliwne (żeliwo szare, sferoidalne): ze względu na grubość ścianek są odporne na korozje. Dla zwiększenia odporności rury te pokrywa sie obustronnie warstwa smoły. Wadą tych rur jest duży ciężar i wysoka wartość chropowatości. Rury z żeliwa sferoidalnego maja zdecydowanie mniejsza chropowatość, ale ich koszt jest większy. Przewidziane są do pracy przy ciśnieniu nie przekraczającym 10 kG/cm2. Dla łączenia rur żeliwnych stosuje sie polaczenia kielichowe, kołnierzowe i różnego typu polaczenia elastyczne.
Rury stalowe są mniej odporne na korozje i wobec tego wymagają stosowania warstw ochronnych wewnętrznych i zewnętrznych. Mogą pracować przy wyższym ciśnieniu. Wykonywane są jako rury zgrzewane na styk (z szwem) i rury bez szwu. Używane są do budowy sieci zewnętrznych i wewnętrznych. Rury stalowe charakteryzują sie dość niska chropowatością. Dla łączenia rur stalowych stosuje sie połączenia gwintowane, spawane, kielichowe, kołnierzowe i podobnie jak przy rurach żeliwnych połączenia elastyczne.
Rury z betonu sprężonego (np. typ Betras): Rury betonowe i żelbetowe stosowane są przy ciśnieniu nie przekraczającym 6 atm. Wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego (są mało odporne na agresywny CO2 - znajdujący sie zarówno w wodzie wodociągowej jak i wodzie gruntowej). Do wad tego typu rur należy mała odporność na wstrząsy. Chropowatość rur przy zastosowaniu warstw ochronnych jest stosunkowo niska. Rury betonowe i żelbetowe stosowane są do pracy przy ciśnieniu do 1.2 MPa. Rury z PVC (winidurowe): Połączenia kielichowe, bezkielichowe wciskane, klejone, gwintowane (połączenia z rurami metalowymi). Rury z PVC maja bardzo korzystne parametry hydrauliczne (bardzo małe chropowatości). Wadami tych rur są: duża rozszerzalność cieplna i ograniczony zakres roboczych temperatur do wartości 0 - 400 C (zamarzniecie wody w rurze powoduje jej zniszczenie). Mogą pracować przy podanym zakresie temperatury przy ciśnieniu nie przekraczającym 1.0 MPa
Rury z PE Odcinki proste lub nawinięte na bębny. Połączenia: klejone, zgrzewane. Rury z PE odznaczają sie nadzwyczaj mała chropowatością. Jest materiałem lekkim i elastycznym oraz odpornym na korozje. Jako materiał do produkcji rur jest znany od około 60 lat, przy czym materiał ten był w tym czasie udoskonalany w kierunku zwiększenia wytrzymałości i zmniejszenia grubości ścianek. Najpowszechniej stosowana technologia łączenia rur PE jest tzw. zgrzewanie doczołowe. Uzbrojenie
Uzbrojenie regulujące przepływ: zasuwy, klapy zwrotne, przepustnice zwrotne, zasuwy odwadniające.
Uzbrojenie pomiarowe: wodomierze (do pomiaru ilości zużytej wody przez odbiorców), manometry (do kontroli ciśnienia na sieci). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz