Wychowanie w koncepcji psychospołecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wychowanie w koncepcji psychospołecznej - strona 1 Wychowanie w koncepcji psychospołecznej - strona 2

Fragment notatki:


WYCHOWANIE WG KONCEPCJI PSYCHOSPOŁECZNEJ: Założenia koncepcji psychospołecznej:
przekonanie, że na kształtowanie osobowości szczególny wpływ mają nie tyle czynniki biologiczne, ile uwarunkowania społecznej
lęk jest wytworem interakcji społecznych
człowiek jest istotą społeczną, związaną integralnie z innymi ludźmi i od nich w dużej mierze zależną
o zachowaniu człowieka decyduje sytuacja społeczna
jednostka podlega różnym wpływom stosunków międzyludzkich
Koncepcja psychospołeczna w ujęciu H.S. Sullivana - teoria interpersonalna: decydującym czynnikiem rozwoju człowieka są stosunki interpersonalne z innymi ludźmi, bezpośrednie lub pośrednie
od stopnia zażyłości lub dezintegracji tych stosunków zależy sposób widzenia innych ludzi przez jednostką oraz siebie samej
charakter interpersonalny mają nawet takie zjawiska(procesy) jak: spostrzeganie, myślenie, zapamiętywanie i marzenia senne, które zwykle odzwierciedlają kontakty z innymi ludźmi - charakter taki przysługuje szczególnie interakcją werbalnym
konieczność otwartej i szczerej wymiany opinii i stanowisk podczas wzajemnego porozumiewania się
niewłaściwe rozumienie ukrytego sensu przekazanego komunikatu prowadzi do wzajemnych konfliktów
poczucie bezpieczeństwa uważa za nieodzowny warunek prawidłowego rozwoju każdego człowieka
zachowania ludzkie są wytworem interakcji społecznych
nie sposób jest poznać bliżej człowieka w oderwaniu od kontaktów z innymi ludźmi, jakie nawiązał w przeszłości i w jakich pozostaje nadal
osobowość zorganizowana jest ze zdarzeń interpersonalnych
Poglądy E. Fromma na doniosłość kontaktów międzyludzkich w życiu człowieka: bez kontaktów człowiek czuje się samotny i wyobcowany
może temu zapobiec nawiązywanie więzi z innymi w duchu miłości i wspólnej pracy, bądź okazywanie uległości wobec władzy i podporządkowanie się społeczeństwu (w pierwszym przypadku ludzie przyczyniają się do tworzenia lepszego społeczeństwa, a w drugim nakładają na siebie nowe ograniczenia)
duże znaczenie do więzi między ludźmi opartych na miłości twórczej
poza miłością wysoko ocenia także potrzeby zakorzenienia(braterstwa), tożsamości(zachowania własnej odrębności), transcendencji(wykraczania poza siebie) oraz potrzebę układu odniesienia i czci (ogromna rola religii)
cechami, które również charakteryzują człowieka są: samoświadomość, rozum i wyobraźnia
Poglądy K. Horney na zależność zachowania od interakcji społecznych: bez pozostawania w kontaktach interpersonalnych człowiek jest skazany na poczucie osamotnienia i bezradności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz