Koncepcja : behawioralna, psychospołeczna, humanistyczna, pedagogiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 4914
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja : behawioralna, psychospołeczna, humanistyczna, pedagogiczna - strona 1 Koncepcja : behawioralna, psychospołeczna, humanistyczna, pedagogiczna - strona 2 Koncepcja : behawioralna, psychospołeczna, humanistyczna, pedagogiczna - strona 3

Fragment notatki:


Temat 7 wychowanie w roznych koncepcjach
KONCEPCJA BEHAWIORYSTYCZNA przekonanie, że każdy człowiek jest istotą zewnątrzsterowną - reaktywną, tzn. że jego zachowanie zależy od uwarunkowań zewnętrznych wychowanie jest bezpośrednim oddziaływaniem na wychowanków w formie np. różnego rodzaju manipulacji i indoktrynacji połączonych z bogatym zestawem nagród i kar
Założenia skrajnej koncepcji behawiorystycznej:
John B. Watson
przeciwwaga dla klasycznej psychologii introspekcyjnej
przeżycia wewnątrz jednostki są sprawą osobistą wszelkie zachowania człowieka są reakcją na bodźce z zewnątrz R=f(S), co oznacza, iż reakcja (R) jest funkcją (f) bodźca lub całego zespołu bodźców (S) znając rodzaj bodźców można przewidzieć reakcje i odwrotnie Wychowanie wg skrajnej koncepcji behawiorystycznej:
wychowanie jest bezpośrednim oddziaływaniem wychowawcy na wychowanka, polegającym na jawnym kierowaniu jego rozwojem, nieuwzględnianiu i lekceważeniu przysługującego mu prawa do własnej aktywności i samodzielności
chodzi głownie o przyswajanie przez wychowanków pożądanych społecznie zachowań w odpowiedzi na dyrektywne względem nich oddziaływania
pozbawienia wychowanków prawa do własnej decyzji
przedmiotowe traktowanie
człowiek jest istotą dającą się dowolnie formować, tzn. wszelkie zmiany we własnym zachowaniu zawdzięcza oddziaływaniom z zewnątrz; tworzywo pozbawione wszelkich twórczych kompetencji, własnych aspiracji, oczekiwań, preferowanych wartości itp.
(zachowanie człowieka jest kopią środowiska, w którym przebywa)
,,formowanie człowieka kolektywnego'' i ,,człowieka produktywnego'', a zarazem ,,człowieka submistywnego, uległego i podporządkowanego totalitarnej władzy''
Założenia umiarkowanej koncepcji behawiorystycznej:
Carl Hovland, Robert Sears, John Dollard, Neal Miller, Hobart Mowrer, Joseph Wolpe i Albert Bandura
docenili oni oprócz zmiennych niezależnych warunkujących zachowanie człowieka także wpływ zmiennych pośredniczących (zmienne interweniujące, zmiennie niezależne-zakłócające) - wspomagają one lub osłabiają oddziaływania zmiennych niezależnych, którymi są wyłącznie oddziaływanie dyrektywne, tzn. te pochodzenia dyrektywnego
S - O - R, gdzie O wskazuje na obecność zmiennych pośredniczących
wszelkie reakcje ludzi mają na ogół charakter reakcji nabytych, czyli są poddawane procesowi uczenia się
przyczyn zachowań człowieka upatruje się w jego otoczeniu, przede wszystkim jednak w procesie uczenia się
Wychowanie wg umiarkowane j koncepcji behawiorystycznej:


(…)

… się
Wychowanie wg umiarkowanej koncepcji behawiorystycznej:
warunkowanie instrumentalne w procesie uczenia się polega na odpowiednim manipulowaniu wzmocnieniami pozytywnymi lub negatywnymi (preferuje się wzmocnienia pozytywne)
brak tego rodzaju wzmocnień wyzwala tendencję do zanikania wyuczonej reakcji
Inżynieria behawiorystyczna:
głównym jej celem jest modyfikacja obserwowalnych reakcji człowieka
dzięki jej zastosowaniu oczekiwano zrewolucjonizowania procesu uczenia się w szkole (poprzez nauczanie programowe - Burrhus F. Skinner)
terapia behawioralna miała na celu oduczenie reakcji nieprzystosowanych lub patologicznych lub dewiacyjnych - za pomocą tzw. wygaszania lub hamowania, wzmocnień pozytywnych, a czasem negatywnych
techniki modyfikacji zachowań ludzkich:
- desensibilizacja (odwrażliwiania)
- technika…
… szkolnych
Uczniowie dysponują bogatym repertuarem różnego rodzaju pomocy naukowych - encyklopedie, mapy, globusy, atlasy, przezrocza, albumy, ilustracje, filmy, kartoteki dokumentacji źródłowej, fiszki problemowe i autokorektywne
Na wyposażeniu maszyna do pisania, patefon i różne środki audiowizualne
Stosowanie metod naturalnych w procesie nauczania jest skuteczne m.in. dzięki liczeniu się zarówno…

Dzielność jest głównym impulsem (energią) w służbie wszystkich pozostałych wartości moralnych, takich jak altruizm, poczucie odpowiedzialności, przyjaźń, braterstwo, panowanie nad sobą czy sprawiedliwość
Wiązana z dzielnością jest wytrwałość w dążeniu do obranych celów życiowych, odporność na załamania i umiejętność pokonywania napotkanych przeszkód
Preferowany optymizm, czyli skłonność do przewidywania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz