Koncepcje Neilla i Jana Bosko

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje Neilla i Jana Bosko - strona 1 Koncepcje Neilla i Jana Bosko - strona 2

Fragment notatki:


KONCEPCJA PEDAGOGICZNA ALEKSANDRA S. NEILLA (1883-1973):
Dziecko z natury dobre
Głębokie przekonanie, iż dziecko jest z natury dobre i że ma wszelkie dane, by być szczęśliwe
Zapewniając wychowankom szeroki zakres swobód, skutecznie się ich wdraża do samodzielnych działań oraz przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne decyzje i czyny, a tym samym pogłębia u nich zaufanie do siebie samych, a także poczucie niezależności i tożsamości
Wysoki zakres swobody
Wychowanie w swobodzie - nie może oznaczać swawoli czy anarchii lub zaspokajania wszelkich kaprysów wychowanków, istnieją granice swobody
Ochrona interesów innych osób
Ramowy rozkład dnia - czynnik regulujący życie w szkole i internacie
Życzliwe i serdeczne stosunki między uczniami a nauczycielem ze względu na znikomą liczebność klas ( na ogół nie więcej niż 3-4 uczniów)
Rozwój samorządności i samorządu
Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach życia internatowego i szkolnego
Uchwalenie przez głosowanie przepisów, szczególnie dotyczących wychowankom (uczniom) zdrowia i bezpieczeństwa, oraz rozwiązywanie różnych spornych kwestii
Zebrania cotygodniowe oraz zwoływane w trybie specjalnym
Wymagania stawiane wychowawcom i nauczycielom
Wysokie wymagania stawiane wychowawcom i nauczycielom
Oczekiwano, aby nade wszystko liczono się z zainteresowaniami i potrzebami dziewcząt i chłopców, zabiegano nie tylko o rozwój intelektualny, lecz także o ich bogate życie emocjonalne
Z dziecka można uczynić człowieka szczęśliwego tylko w wyniku wychowania w swobodzie, co jest zgodne z zasadą wait to see ( czekać i patrzeć)
KONCEPCJA PEDAGOGICZNA KS JANA BOSKO (1815-1888):
System prewencyjny
Nazywany systemem prewencyjnym, jego głównym celem jest wielostronny rozwój młodzieży jako uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan
Stworzenie środowiska wychowawczego, które będzie się charakteryzować „rodzinną atmosferą”
Zapobieganie deformującym doświadczeniom, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i właściwie pojętej wolności
Wysoko ceni się prowadzenie dialogu, poszukiwanie prawdy i zabieganie o poprawne stosunki międzyludzkie
System oparty o trzy filary: miłość, rozum i religię
„Miłość w systemie prewencyjnym”
Miłość przyjmuje formę głębokiej przyjaźni w relacjach z wychowankami
Okazywanie zaufania i otwartości (szczerości) oraz gotowości do bezinteresownego wspomagania, bezwarunkowej akceptacji wychowanków
Stałe nawiązywanie z wychowankami bliskich kontaktów - tzw. obecność opiekuńcza
Zaleca się, aby „każdy wychowawca był osobą dojrzałą, zdolną nawiązać kontakt z młodzieżą, wczuć się w problemy i specyfikę jej świata i darzyć ją uczuciem i szacunkiem”
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz