Wybory samorządowe 1990 r.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybory samorządowe 1990 r. - strona 1 Wybory samorządowe 1990 r. - strona 2 Wybory samorządowe 1990 r. - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 5 (25 .11.2009) Wybory samorządowe 1990 r. Próby reformy samorządowej: 29 lipca 1989 r. - Senat podjął uchwałę o konieczności istnienia autentycznego samorządu miast i gmin wiejskich jako niezbędnego elementu przebudowy polityczno-prawnego ustroju Polski.
Parce nad pakietem ustaw zwanych „planem Balcerowicza” uniemożliwiły parlamentowi rozważenie problemów samorządowych
Reforma samorządowa: 19.01.1990 r. - na forum parlamentu przedstawiony został projekt ustawy o samorządzie terytorialnym
08.0 3.1990 r. - Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym
27 maja 1990 r. - wybory
Przyjęta decyzją Sejmu ustawa wprowadzała następujące instytucje: Radę gminy (miasta) , z liczbą od 15 do 100 radnych wybieraną na czteroletnią kadencję
Zarząd gminy , jako organ wykonawczy rady i przez nią wybierany
Wybierani przez radnych: - wójt (w gminach)
- burmistrz (w miastach do 40 tyś. mieszkańców)
- prezydent miasta (w miastach powyżej 40 tyś. mieszkańców)
Ordynacja większościowa: Ordynacja większościowa obowiązywała w gminach i miastach do 40 tys. mieszkańców Okręgi jednomandatowe Aby uzyskać mandat radnego kandydat musiał zdobyć największą liczbę głosów (niekoniecznie bezwzględną większość) W przypadku jednakowej liczby zarządzano głosowanie , kandydat mógł obok swojego nazwiska postawić znak partii Na liście obow iązywała kolejność alfabetyczna W przypadku wygaśnię cia mandatu radnego przeprowadzano wybory uzupełniające Ordynacja proporcjonalna: Stosowana w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców, z okręgami od 5 do 10 mandatów
Do ostatecznego podziału mandatów wykorzystano - metodę przeliczeniową Sainte-Laguë
Oprócz wyboru listy głosujący musiał jeszcze wskazać na niej konkretnego kandydata
Kolejność na liście ustalał komitet
W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego rada podejmowała uchwałę przyznającą mandat 1 kandydatowi z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejną największą liczbę głosów
Ordynacja wyborcza c.d.: • Zaplanowano tylko jedną turę wyborów • Pozytywny charakter głosowania
• 12 kwietnia - data końcowa rejestracji kandydatów na radnych
! Do rejestracji wymagano:
- 15 podpisów dla kandydata - wybory większościowe - 150 podpisów dla listy - wybory proporcjonalne
• Od 17 do 30.04 - obowiązywał równy czas antenowy dla wszystkich ugrupowań


(…)

… uzyskał:
■ najwyższe poparcie w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Płocku, Przemyślu, Rzeszowie, Skierniewicach, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu,
■ najniższe poparcie w: Łomży, Pile, Ciechanowie, Koninie, Włocławku, Lublinie, Sieradzu, Koszalinie, Siedlcach, Piotrkowie
■ Stronnictwo Demokratyczne najwyższe poparcie uzyskało w: Elblągu i Suwałkach
Konfederacja Polski Niepodległej

~ wykorzystywanie szyldu „Solidarności"
~ niewielka ilość przedwyborczych zebrań i mityngów
Programy wyborcze:
• Różnice w programach komitetów wyborczych dotyczyły przede wszystkim spraw inwestycyjnych poszczególnych osiedli oraz wsi.
• Programy kandydatów: miały charakter konfrontacyjny; opierały się na krytyce dotychczasowych rządów komunistycznych oraz władz lokalnych;
poruszały problemy nakładów finansowych…

Nowy podział administracyjny kraju:
• Kompromis:
- 16 województw
- 308 powiaty ziemskie + 65 powiaty grodzkie - gminy
Ordynacja wyborcza 1998:
• 16.07.1998 r. - uchwalenie ordynacji wyborczej
• 11.10.1998 r. - data wyborów samorządowych
• Upartyjnienie wyborów samorządowych:
- Metoda d'Hondta
- 5%- próg wyborczy w wyborach proporcjonalnych 1
Ordynacja wyborcza do rad gmin:
• Obniżono próg…
… samorządowej
Nowe zapisy:
- pomniejszały rolę zarządów (poprzez ich liczbowe ograniczenie);
- redukowały liczbę radnych;
- zabraniały łączenia stanowisk parlamentarnych (oraz rządowych i samorządowych)
Ordynacja wyborcza 2002:
• Obowiązywała ordynacja wyborcza do rad gmin i sejmików przyjęta w 1998 r. z niewielkimi zmianami • Zaakceptowano metodę d'Hondta
• Zmianie uległa liczba mandatów (od 5 do 8…
… wyborczej do rad i sejmików:
• Określono w nim, że komitet wyborczy mogą tworzyć:
- partie,
- koalicje,
- stowarzyszenia,
- organizacje społeczne oraz pięcioosobowe grupy obywateli posiadających czynne prawo wyborcze Komitet w gminach do 20 tys. mieszkańców informuje o swym utworzeniu organ wykonawczy (PKW albo komisarza) wraz ze zgłoszeniem listy kandydatów. Pełnomocnik komitetu w tych gminach…
… radnego)
• Druga tura wyborów odbywa się w przypadku, gdy żaden kandydat nie uzyska więcej niż połowy głosów
• Odwołanie wójta może nastąpić tylko w przypadku, wygaśnięcia mandatu
21 sierpnia premier Leszek Miller ogłosił, iż czwarte wybory samorządowe odbędą się 27 Października (druga tura 10 listopada)
Kampania wyborcza rozpoczęta się dużo wcześniej niż przewidywał to kalendarz wyborczy. Miała…
… w wyborach.
• Siedmiodniowe vacatio legis wystarczające - choć jest to okres „rażąco krótki'. Dlatego w przyszłości nowelizacje ordynacji powinny się odbywać przynajmniej na pół roku przed wyborami.
Kampania wyborcza:
• PiS - hasła i bilbordy: „Polska w Twoich rękach”, „Bliżej ludzi", „Zmieniamy Polskę na lepsze”, „Obywatel IV RP" (billboardy „zwykłych ludzi”). Replika reklamowa (spot: „Prosimy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz