Wybory i prawo wyborcze.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybory i prawo wyborcze. - strona 1 Wybory i prawo wyborcze. - strona 2

Fragment notatki:

WYBORY I PRAWO WYBORCZE POJĘCIA OGÓLNE Wybory parlamentarne - regularne odnawianie składu parlamentu w wyniku decyzji podejmowanych w szczególnej procedurze przez ogół obywateli posiadających pełnię praw politycznych.
są wynikiem realizacji zasady suwerenności Narodu i są formą weryfikacji rządzących przez rządzonych; wymóg wybieralności pierwszej izby parlamentu , ale drugiej niekoniecznie;
też wybory na szczeblu lokalnym - do samorządów gminnych, czasem też wyższych stopniach podziału terytorialnego;
też wybory prezydenta - szczególnie w państwach o prezydenckim systemie, ale nie tylko.
wymóg przeprowadzenia w oparciu o zasadę pluralizmu politycznego , tj. zasadę swobodnego konkurowania partii politycznych i ich programów, z wyjątkiem partii nazistowskich i faszystowskich .
oparte na szczególnej regulacji prawnej dla zapewnienia uczciwego przebiegu.
Prawo wyborcze ma dwa znaczenia: w znaczeniu podmiotowym to jedno z praw obywatela (nie człowieka!). czynne prawo wyborcze - prawo do głosowania i wybierania; bierne prawo wyborcze - prawo do kandydowania
różnice mogą być znaczne - powszechność czynnego prawa to zasada absolutna, ale bierne prawo może być ograniczane, np. podwyższonym wiekiem. w znaczeniu przedmiotowym to gałąź prawa konstytucyjnego regulująca kwestie przygotowania, przeprowadzania i ustalania wyniku wyborów.
podstawą są uregulowania w Konstytucji art. 62, art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 2, art. 98-101, art. 127-129, art. 169 ust. 2 i 3.
ustawa z 12.04.2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (ows);
w pracach nad nią ostre spory polityczne:
zmieniono sposób obliczania głosów z metody d'Honda na metodę St.Laguë → w 2002 r. przywrócono d'Honda;
znowelizowano ustawę o partiach politycznych, rozszerzając zakres subwencjonowania partii przez państwo.
ustawa z 27.09.1990 r. o wyborze Prezydenta RP (uwp) - ważna nowela z 28.04.2000 r.;
ustawa z 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (owst);
ustawa z 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
ustawa z 23.01.2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego;
duże znaczenie też uchwały Państwowej Komisji Wyborczej oraz sądowe interpretacje przepisów wyborczych, szczególnie TK, NSA i SN.
System wyborczy to całokształt prawnych i pozaprawnych reguł określających sposób przeprowadzania wyborów, a jego elementami są prawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym, oraz różne normy, zasady i zwyczaje, w szczególności polityczne, które wielokrotnie mają istotne znaczenie, np. kolejność kandydatów na listach wyborczych. W znaczeniu węższym to sposób ustalania wyniku wyborów (proporcjonalny czy większościowy).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz