Wybór i mianowanie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybór i mianowanie - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Wybór - Jest aktem powodującym nawiązanie stosunku pracy w przypadkach określonych w ustawie. Na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych zatrudnionymi na podstawie wyboru są: - wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast.
Akt wyboru jest podstawą nawiązania stosunku pracy również w organizacjach społecznych. Wybiera się przewodniczącego. Akt wyboru jest podstawą nawiązania stosunku pracy tylko wtedy, gdy uzyska się akceptację pracownika. Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się wraz z wygaśnięciem mandatu. Może jednak dojść wcześniej do odwołania pracownika pełniącego funkcje z wyboru, np. w drodze referendum. Do rozwiązania stosunku pracy może dojść w przypadku zrzeczenia się mandatu.
3.Mianowanie - Jest to akt będący jednocześnie decyzją administracyjną na podstawie którego następuje nawiązanie stosunku pracy w przypadkach określonych odrębnymi przepisami. Do powstania stosunku pracy również wymagana jest zgoda pracownika. Mianowanie stosowane jest w administracji rządowej i samorządowej, sądownictwie, prokuraturze, szkolnictwie oświatowym i wyższym, w PAN, itp. Ustawy nazywane pragmatykami określają warunki niezbędne do uzyskania mianowania.
Stosunek pracy z mianowania charakteryzuje się tzw. podległością służbową, a więc większą dyspozycyjnością pracownika, ale jednocześnie istnieje większa trwałość takiego stosunku.
Może on być rozwiązany jedynie w przypadkach ściśle określonych w ustawie, np. prawomocny wyrok skazujący, utrata obywatelstwa. Naruszenie obowiązków pracowniczych jest podstawą rozwiązania stosunku pracy tylko na podstawie orzeczenia komisji dyscyplinarnej. Z pracownikiem mianowanym można rozwiązać stosunek pracy również na podstawie porozumienia stron.
Spółdzielcza umowa o pracę - Jest aktem nawiązania stosunku pracy, obowiązującym w spółdzielczości pracy. Można ją zawrzeć tylko wtedy, gdy wcześniej powstanie stosunek członkostwa. Również rozwiązanie takiego stosunku następuje po uprzednim wykluczeniu członka spółdzielni. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz