Mianowanie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mianowanie - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Stosunek pracy na podstawie mianowania.       Przez pojęcie mianowania (nominacji) należy rozumieć powierzenie na podstawie aktu administracyjnego stanowiska zwi ą zanego z wykonywaniem funkcji z zakresu dzia ł ania administracji , powodujące jednocześnie powstanie stosunku służbowego o charakterze administracyjnoprawnym z osobą obejmującą takie stanowisko.
      Akt mianowania oraz akt rozwi ą zania stosunku pracy na podstawie mianowania s ą aktami administracyjnymi. Prawnymi skutkami tego aktu są: (1) obsadzenie stanowiska oraz (2) nawiązanie stosunku pracy, którego powstanie - zgodnie z art. 11 k.p. - jest zależne od zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Jako akt administracyjny mianowanie dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. Spory z zakresu stosunku pracy na podstawie mianowania rozstrzygają sądy pracy.       Zatrudnienie na podstawie mianowania wiąże się z większym niż w przypadku umownego stosunku pracy podporządkowaniem pracownika pracodawcy, zwanym dyspozycyjno ś ci ą , które polega na poddaniu mianowanego pracownika, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, jednostronnym decyzjom władzy służbowej, które zmieniają umówione warunki pracy.
      Stosunek pracy z mianowania charakteryzuje też zaostrzona odpowiedzialno ść w porównaniu z umownym stosunkiem pracy. Zatrudnieni na podstawie mianowania podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej, która przyjmuje surowszy charakter od odpowiedzialności porządkowej.
      W porównaniu do umownego stosunku pracy wi ę ksza jest jednak stabilizacja stosunku pracy z mianowania . Rozwiązanie stosunku pracy nie może nastąpić z każdej uzasadnionej przyczyny (jak w przypadku umownego stosunku pracy). Rozwiązanie stosunku pracy zatrudnionego na podstawie mianowania może nastąpić tylko w wypadkach określonych w ustawie. 
      Stosunek pracy na podstawie mianowania różni się od stosunku umownego tym, że pracownikowi mianowanemu nie mo ż na wypowiedzie ć warunk ó w pracy lub p ł acy na podstawie art. 42 k.p. Stosunek pracy z mianowania może być jednak przekształcony w stosunek umowny na mocy porozumienia stron. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz