Wszystkie wykłady z zachowań organizacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4382
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wszystkie wykłady z zachowań organizacyjnych - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiot prowadzi dr Daniel Gach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Treści zawarte w notatce obejmują takie zagadnienia jak: zachowania organizacyjne, powstanie, przesłanki i funkcje zachowań organizacyjnych, cele zachowań organizacyjnych, podstawowe orientacje społeczne, postawa prospołeczna, siecioholizm i jego rodzaje, skutki siecioholizmu, grupy i zespoły pracownicze, efekt facylitacji oraz kultura.

Materiał przedstawi podstawową wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych oraz pozwoli lepiej przygotować się do egzaminu.

Zachowania organizacyjne - jest to pewien fragment wiedzy, nauki, przedmiot w ramach, którego w sposób systematyczny i metodyczny bada się funkcjonowanie człowieka w sytuacji organizacji formalnej. W organizacjach formalnych są regulowane przepisami prawnymi a szczególnym rodzajem organizacji są działalności gospodarcze.
Powstanie, przesłanki i funkcje zachowań organizacyjnych
Zgłoszenie przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie organizacji zapotrzebowania na wiedzę opisującą funkcjonowanie najważniejszego (jak dotychczas najbardziej zmiennego i nieprzewidywalnego zasobu organizacyjnego, czyli ludzi).
Potrzeba zgromadzenia w jednym miejscu wiedzy na temat funkcjonowania człowieka powstałej w innych dyscyplinach nauk społecznych np. socjologia, psychologia, itp. Oraz w innych sferach ludzkiej aktywności (np. sport, wojsko). Dodatkowo pojawia się potrzeba odpowiedniego wzbogacenia tej wiedzy, modyfikacji, przedstawiania w sposób bardziej zrozumiały oraz wzbogacenie jej o wykorzystanie na przykładach gospodarczych.
Dostrzeżenie przez przedstawiciele nauk społecznych nowego dziewiczego obrazu bud owczego, a zarazem nowego rynku zbytu dla swojej wiedzy, jakimi są organizacje gospodarcze/formalne. Cele zachowań organizacyjnych:
Opisywanie i definiowanie - odszukiwanie pewnych stałych lub krótkotrwałych elementów, zjawisk występujących w organizacjach, odkrywanie zależności przyczynowo-skutkowych między nimi oraz ich `nazywanie'.
Przewidywanie i prognozowanie - w oparciu o odkryte zależności przyczynowo-skutkowe określa się siłę wpływu zjawisk, elementów na siebie nawzajem. Określa się również współczynniki korelacji, zależności poszczególnych czynników od upływu czasu. Na tej podstawie możliwe staje się określenie wielkości niezbędnych elementów w celu osiągnięcia zakładanej sytuacji.
Sterowanie - dostarczenie narzędzi techniki, które mogą być wykorzystywane przez członków organizacji do:
Zwiększania efektywności i skuteczności funkcjonowania całej organizacji lub poszczególnych elementów
Zwiększania efektywności i skuteczności swojego uczestnictwa w organizacji
Podstawowe orientacje społeczne
Osobowość - stanowi charakterystyczną dla człowieka ogólną sumę sposób reagowania na innych ludzi (i obiekty) oraz sposobów wchodzenia z nimi w interakcje.
Tożsamość osobista (indywidualna) =tożsamość społeczna (jing-jang)
Tożsamość osobista (indywidualna) - zawiera te elementy ludzkiej osobowości, które wywodzą się z jednostkowych cech człowieka. Są to elementy, które kształtują się w oparciu o pewne wrodzone, genetycznie uwarunkowane cechy budowy ludzkiego organizmu. Elementy w niej zawarte są ukierunkowane głównie na dobro własne w celu zapewnienia przetrwania i rozwoju organizmu.


(…)

… kultury organizacyjnej. Wspólne rozwiązanie problemów poprawia skuteczność bieżących działań, zwiększa intensywność przepływów informacyjnych oraz pozwala wykorzystać umiejętności pracowników. Rodzi to nowe doświadczenia, które tworzą wiedzę zbiorową.
Efekt facylitacji - korzyści i zagrożenia
Facylitacja społeczna określana jest, jako stan napięcia wynikający z obecności innych osób i możliwości oceny działania. Jej wpływ na wykonanie zadań uzależniony jest od stopnia trudności zadania i od stopnia przygotowania danej osoby. Ogólnie facylitacja społeczna wpływa na lepsze wykonywanie działań dobrze wyuczonych oraz sprawne wykonanie dominujących reakcji, a pogarsza wykonywanie działań dobrze nowych lub słabo wyuczonych. Dzieje się tak, dlatego, że obecność innych osób podwyższa pobudzenie psychiczne ludzi…
… określonych informacji wywołuje gorączkową chęć ich pełnego uzupełnienia i dalsze poszukiwania w sieci.
Uzależnienie od komputera - obsesja spędzania czasu przy włączonym komputerze, bez względu na to czy jest on w danej chwili wykorzystywany.
Uzależnienie od `cybersexu' - nałogowe poszukiwanie w sieciach komputerowych materiałów, o treściach seksualnych, zarówno tekstów jak i zdjęć, filmów, itp. Prowadzenie…
… to, ze od mężczyzn oczekuje się asertywności „twardości” i ukierunkowania na sukces od kobiet skromności czułości i troskliwości, o jakość życia.
Kolektywizm i indywidualizm - w społeczeństwie kolektywnym dobro grupy jest przedkładane nad dobro jednostki, pojedynczy ludzie zorganizowani są w silne i spójne zbiorowości, w społeczeństwach indywidualistycznych dobro jednostki przedkładane jest nad dobro grupy, relacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz