wszystkie ćwiczenia z meteo 2010

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wszystkie ćwiczenia z meteo 2010 - strona 1 wszystkie ćwiczenia z meteo 2010 - strona 2 wszystkie ćwiczenia z meteo 2010 - strona 3

Fragment notatki:

1.Wilgotność powietrza
Wilgotność powietrza-zawartość pary wodnej w atmosferze.Drobiny wody w postaci gazowej występują pomiędzy drobinami azotu, tlenu, pylow itp.
Podstawowe wielkości wpływające na wilgotność powietrza
Maksymalna zawartość pary wodnej w atmosferze-(e max), Jest to całkowite nasycenie powietrza para wodna tzn. zdajecie wszystkich możliwych miejsc w jednostce objętości powietrza przez parę wodna. Aktualna prężność -to zawartość pary wodnej (e) mierzone za pomocą psychrometru. Psychrometr-sklada się z 2 termometrow-suchego i zwilzonego,którego zbiornik jest owinięty pojedyncza warstwa cienkiej tkaniny.Woda z umieszczonego poniżej naczynia podsiąka i stale zwilża powierzchnie czujnika. Jeżeli powietrze nie jest całkowicie nasycone para wodna, wówczas utajone ciepło parowania powoduje obniżenie temp.termometru zwilzonego.Na podstawie różnicy wskazań pomiędzy opisanymi termometrami podczas pomiaru odczytuje się w tablicach psychometrycznych wielkość aktualnej prężności pary wodnej w hPa. Niedosyt wilgotności powietrza (d)Wynika z różnicy pomiędzy wartością maksymalna w danej temp powietrza w chwili obserwacji odczytanej z tabeli i wielkością aktualnej prężności według zależności:d = emax - e Wzgledna wilgotność powietrza Nazywamy stosunek prężności pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary nasyconej w temp termometru suchego podczas pomiaru. Wielkość wilgotności względnej f (%) obliczamy wg wzoru: f = e/emax * 100. Pomiary wilgotności względnej można wykonać za pomocą higrometru. Działa on na zasadzie zmian długości odtłuszczonego włosa,który wydłuża się przy wzroście wilgotności i skraca przy jej obniżaniu. Skala przyrządu powstała na podstawie wyznaczenia położenia wskazówki przy różnych wartościach wilgotności względnej (w %) mierzonych psychrometrem.
Punkt rosy (td) określamy w ten sposób temp przy której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia. W temp punktu rosy wartość niedosytu wilgotności wynosi 0, zaś wilgotności względnej 100 %.
Dobowy i roczny rozkład wilgotności względnej.
Dobowy przebieg wilgotności powietrza. Zawartość pary wodnej w przygruntowej warstwie atmosfery jest funkcją warunków lokalnych-przede wszystkim parowania i ruchów powietrza, odprowadzających nasycone para wodna objętości powietrza do wyższych, bardziej suchych warstw. Aktualna prężność pary wodnej zmienia się w granicach ok. 2hPa, najniższą zawartość pary wodnej w powietrzu obserwuje się w nocy i koło południa. Przebieg dobowy niedosytu podobny jest do przebiegu temperatury powietrza, max wartości niedosytu występują ok. godz. wcześniej niż maksimum temperatury.

(…)

…, mniejsze lesz różnorodne opady, najdłuższy okres wegetacyjny)
3.Rozkład temperatury w glebie.
-temperatura w glebie rośnie wraz z głębokością,
- zależy ona od opadu,
-do opisu danych związanych z temperatura w profilu glebowym służą termoizoplety, obrazują one przestrzenny obraz rozkładu temperatur w profilu glebowym
-podczas obniżania temperatury powietrza i powierzchni wzrasta współczynnik przewodnictwa co sprzyja obniżaniu temperatury gleby,
- wzrost poziomu wód gruntowych w zimie powoduje silne ocieplenie, w lecie ochłodzenie niższych warstw profilu glebowego
-wzrost wilgotności ułatwia przemieszczanie się strumienia cieplnego w glebie, 2. Jak powstaje mgła i chmury. -Warunkiem koniecznym na powstanie chmury jest jednoczesne występowanie pary wodnej w powietrzu, jąder kondensacji, temperatury punkty rosy…
… w porównaniu z wielkością stałej słonecznej.
2. osady atmosferyczne podział i jak powstają
OSAD ATMOSFERYCZNY-powstaje gdy powierzchnia ochłodzi się co najmniej do temperatury punktu rosy przylegającej do niej warstwy powietrza.
ROSA-powstaje w temp.>0.Przyczyną ochłodzenia powierzchni jest przede wszystkim silne wypromieniowanie długofalowe przy braku zachmurzenia i małej prędkości wiatru lub ciszy. Tworzą…
… pyranometru. Energia promieniowania rozproszonego odpowiada 50% całkowitego przychodu.
4. Co to są i jak powstają przymrozki i ich podział
Przymroski radiacyjne i adwekcyjne
Przymroski radiacyjne-zwiazane z silnym wypromieniowaniem długofalowym i występuje na ogół lokalnie w formach terenu sprzyjających gromadzeniu się oziębionego powietrza Przymroski adwekcyjne- spowodowane napływem zimnych mas powietrza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz