Wstrzemięźliwość sędziowska aktywizm sędziowski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstrzemięźliwość sędziowska aktywizm sędziowski  - strona 1 Wstrzemięźliwość sędziowska aktywizm sędziowski  - strona 2 Wstrzemięźliwość sędziowska aktywizm sędziowski  - strona 3

Fragment notatki:

WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ SĘDZIOWSKA A AKTYWIZM SĘDZIOWSKI -w tym zakresie istnieją 2 doktryny:
doktryna aktywizmu sędziowskiego
doktryna wstrzemięźliwości sędziowskiej Aktywizm sędziowski  przejawia się w dwóch formach:
mocny - polega na tym, że sądy zaczynają otwarcie tworzyć prawo, nowe reguły
słaby - polega na tym, że sądy nie tworzą nowych reguł, a korygują istniejące -aktywizm przejawia się głownie w odpowiedniej, twórczej, konstruktywnej interpretacji przepisów -poza tym aktywizm związany jest przede wszystkim z sądami wyższej instancji, np. trybunałami konstytucyjnymi, sądami najwyższymi -kolejnymi dwiema formami aktywizmu są:
aktywizm legalistyczny - mamy z nim do czynienia wówczas, gdy prawo zmusza sądy do podejmowania pewnych obowiązków, których w normalnych okolicznościach sądy nie musiałyby podejmować
aktywizm nielegalistyczny - polega na tym, że sądy nie wykraczają poza swoje ustawowe obowiązki
-kolejnym podziałem jest podział na:
aktywizm argumentacyjny - jest to aktywizm niezaangażowany politycznie -polega na tym, że sądy dążą aktywnie do poszukiwania najlepszych rozstrzygnięć -sądy dbają o to, żeby rozstrzygnięcie było nie tylko formalnie zgodne z prawem, ale biorą także pod uwagę doniosłe racje ekonomiczne, społeczne, moralne
aktywizm polityczny - zachodzi wówczas, gdy sądy angażują się w działalność polityczną -B. Ackerman wyróżnił dwa rodzaje działalności politycznej:
polityka partykularna (normalna) - polityka, w której sąd świadomie działa w obronie partykularnych interesów konkretnych grup społecznych, a nie w interesie dobra wspólnego
polityka konstytucyjna - polityka prowadzona w obronie dobra wspólnego, którego konstytucja powinna być ucieleśnieniem -sędzia „wznosi się” ponad problemy wszystkich i stara się „każdy problem postrzegać z perspektywy każdego” -dla Ackermana jest to jedyny przykład aktywizmu politycznego, który powinien być dopuszczalny -prof. Morawski uważa, że Ackerman traktuje pojęcie polityki konstytucyjnej zbyt wąsko oraz wskazuje, że nigdy nie można utożsamiać polityki konstytucyjnej z polityką większości
-decyzje polityczne, wg prof., muszą spełniać dwa podstawowe warunki w formie pytań-testów:
testu konstytucyjnego - czy decyzja uwzględnia interesy wszystkich stron, których dotyczy?
testu sprawiedliwości - decyzja jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi?
-doktryna aktywizmu opiera się na następujących założeniach:
sędzia powinien stosować prawo argumentacyjne i oprzeć swoją decyzję na rozważeniu wszystkich argumentów pro i contra zadaniem sędziego jest wydanie decyzji zgodnej z prawem, ale jak najbardziej racjonalnej i sprawiedliwej (najlepszej w danej sytuacji)

(…)

…)  zabrania ona sędziom angażowania się w jakiekolwiek przedsięwzięcia społeczne, polityczne, ekonomiczne i ogranicza funkcje sądów do stosowania prawa
-doktryna pasywizmu opiera się na ideologii pozytywizmu prawniczego
-doktryna opiera się na następujących założeniach:
prawo należy stosować sylogistycznie
celem organu stosującego prawo (sędziego, urzędnika) jest wydanie decyzji zgodnie z prawem
decyzja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz