Wstępna definicja przemocy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstępna definicja przemocy - strona 1 Wstępna definicja przemocy - strona 2 Wstępna definicja przemocy - strona 3

Fragment notatki:


Wstępna definicja przemocy :
Siłowe oddziaływanie destrukcyjne , tzn.: użycie pewnego rodzaju siły (materialnej - fizycznej, ekonomicznej - lub psychicznej) powodujące trwałe, na ogół nieodwracalne szkody, straty, cierpienia, zagrażające istnieniu danego podmiotu lub układu społecznego - gdyż zakłócające lub paraliżujące jego funkcjonowanie lub powodujące rozkład albo zniszczenie. Przy tym destrukcja obiektu oddziaływań może być bądź właściwym celem działania (dążeniem samym w sobie), bądź tylko ubocz nym skutkiem i kosztem działania sprawcy (np. działania zaborczego, grabieżczego), co jednak nie powstrzymuje go przed postępowaniem agresywnym, przed działaniem na szkodę drugiej strony.
Strukturalny korelat przemocy jako specyficznego stosunku społecznego: Obiekt oddziaływania ma status ofiary . Cecha charakterystyczna tego destrukcyjnego oddziaływania: Zwykle ofiara pokrywa koszty cudzego działania na swoją szkodę. M oralno-psychologiczna strona przemocy (postawa podmiotu stosującego przemoc): nieliczenie się z interesami i uczuciami drugiej strony (poszkodowanej, ofiary). Lekceważenie oporu ludzi będących obiektem oddziaływania przejawia się w pewnej skali: ignorowanie ich oporu (obaw lub sprzeciwów), realizowanie swoich zamiarów mimo tego oporu zmuszanie ich do uczestnictwa w działaniu na własną szkodę przez zadawanie strat i cierpień demonstracja wrogości (zamiaru zaszkodzenia) i pogardy lub nienawiści demonstracja okrucieństwa , a nawet upajanie się własną przewagą i okrucieństwem, a zarazem bezbronnością i bezradnością ofiary (element sadyzmu) Etymologia polskiego określenia : Wspomniane atrybuty przemocy wyraża już samo określenie tego sposobu postępowania: Słowo ` przemoc ' pochodzi od czasownika ` przemóc ', ` przemagać ' kogoś - tzn. czynić coś, co go dotyczy wbrew jego woli albo zmusić go do czynności, zachowań na własną szkodę, zagrażających jego bezpieczeństwu, a nawet egzystencji. W podtekście jest jeszcze aspekt subiektywny, dotyczący zachowania sprawcy takiego destrukcyjnego użycia siły: `przemóc się' - tzn. pokonać własne opory (zakłopotanie, wątpliwości, skrupuły, głos sumienia), wyzbyć się zahamowań w działaniu będącym dla innych krzywdą. 2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz