Przemoc instrumentalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemoc instrumentalna - strona 1 Przemoc instrumentalna - strona 2 Przemoc instrumentalna - strona 3

Fragment notatki:


PRZEMOC INSTRUMENTALNA Destrukcyjne użycie siły w określonym celu - z myślą o osiągnięciu określonych korzyści własnych uzyskiwanie tych korzyści kosztem ofiary, za cenę jej strat, w wyniku dokonanych zniszczeń i spustoszeń, zagwarantowanie tych korzyści dzięki zdobyciu władzy nad ofiarami, niepoddanej ograniczeniom. W odróżnieniu od przemocy żywiołowej (spontanicznej, pozbawionej dystansu i samokontroli) przemoc instrumentalna ma charakter celowy, planowy i metodyczny. Akty i długofalowe ciągi przemocy instrumentalnej oparte są na rozpoznaniu sytuacji (okoliczności, warunków działania, w tym układu sił, stanu własnych zasobów, poziomu własnej sprawności i przewagi), przewidywaniu skutków i kosztów własnego oddziaływania destrukcyjnego, chłodnej (wyrachowanej) analizie związku między cudzymi szkodami, stratami, cierpieniami a korzyściami sprawcy. Przemoc instrumentalna może mieć charakter zarówno czysto pragmatyczny, utylitarny, i o tyle beznamiętny (wyzbyty emocjonalnego stosunku do ofiary i własnego na nią oddziaływania), jak i emocjonalnie zabarwiony (np. ze względu na ideologiczną motywację i intencję zamachów, prześladowań, represji, jako praktyczna obsługa i realizacja uprzedzeń klasowych, rasowych, etnicznych, wyznaniowych, ideologii nienawiści i pogardy) Przykład beznamiętnej przemocy instrumentalnej: profesjonalny, sprawny napad rabunkowy. Przykład przemocy instrumentalnej sprzężonej z emocjami: starannie zaplanowane akty odwetu, zemsty, działania represyjne i eksterminacyjne motywowane nienawiścią ideologiczną. Dwie o dmiany przemocy instrumenta l nej Kryterium: obrona - atak Przemoc obronna zastosowana w samoobronie - w celu obezwładnienia i rozbrojenia agresora Przykład I: sportowe techniki samoobrony - zastosowane nie tylko jako próba przymusu w służbie własnego bezpieczeństwa i porządku społecznego, ale również jako sposób trwałego osłabienia jednostki czy grupy o postawie agresywnej; Przykład II: działania partyzanckie lub operacje armii regularnej w walce narodowowyzwoleńczej bądź w wojnie obronnej. Przemoc zaborcza (grabieżcza) Zmierza do pozbawienia drugiej strony jakiegoś dobra (terytorium, całości lub części majątku, ale i bezpieczeństwa, samodzielności) i / lub pozbawienia jej pewnych praw, włącznie z elementarnymi, pozbawienia jej tożsamości, godności, poszanowania w otoczeniu. Sprzężenie między odbieraniem a przywłaszczaniem

(…)

…. Konkretne cele przemocy zaborczej w życiu politycznym: * trwałe osłabienie rywali i przeciwników w mocarstwowych rozgrywkach o strefy wpływów i dominację - przez swoiste okaleczenie militarne i gospodarcze (przykład: wojny prewencyjne w imię utrzymania hegemonii); * grabież cudzego mienia, wyposażenia, terytorium (przywłaszczenia cudzego majątku na własnym terytorium; wyprawy łupieżcze; zbrojne aneksje
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz