Wstępna analiza rachunku zysków i strat - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstępna analiza rachunku zysków i strat - wykład - strona 1

Fragment notatki:

BADANIE RELAJCJI ZACHODZĄCYCH POMIĘDZY KATEGORIAMI WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ RELACJI POMIĘDZY STRUMIENIAMI PIENIĘŻNYMI W RACHUNKU CASH FLOW. Wstępna analiza rachunku zysku i strat, obejmuje: - ustalenie i ocenę zmian w wielkościach strumieni reprezentujących przychody ze sprzedaży, koszty, wynik finansowy (dynamika, tempo zmian)
-badanie struktury przychodów i kosztów (wszystkie kategorie wyniku finansowego do przychodów ze sprzedaży)
-badanie relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi kategoriami wyniku finansowego
1. Relacja zysku z działalności operacyjnej do zysku ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej
Zysk ze sprzedaży * 100%
Jeżeli relacja tego zysku jest mniejsza niż 100% to różnica pokazuje ile % zysku wygenerowanego w działalności podstawowej zostało wytrącone w pozostałej działalności operacyjnej, czyli w wyniku operacji incydentalnych (sprzedaż rzeczowych aktyw trwałych).
Zyski wygenerowane na pozostałym poziomie operacyjnym będą powodować, że ta relacja będzie wyższa niż 100%.
2. Relacja zysku brutto do zysku z działalności operacyjnej. Zysk brutto
Zysk z działalności operacyjnej * 100%
Informuje jaką część zysku operacyjnego pochłonęły koszty finansowe i straty nadzwyczajne lub jaka część zysku brutto pochodzi z operacji finansowych i zysków nadzwyczajnych.
3. Relacja zysku netto do zysku ze sprzedaży Zysk netto
Zysk ze sprzedaży * 100%
Informuje jaka część zysku ze sprzedaży pochłonęły wyniki na pozostałym poziomie operacyjnym, poziomie finansowym i nadzwyczajnym oraz podatek dochodowy.
Przy stracie ustala się w jakim stopni wyniki na poszczególnych poziomach przyczyniły się do powstania straty netto.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz