Wstęp do finansów, główne pojęcia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do finansów, główne pojęcia - wykład - strona 1 Wstęp do finansów, główne pojęcia - wykład - strona 2 Wstęp do finansów, główne pojęcia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD I
Finanse publiczne- środki pieniężne związków publiczno-prawnych takich jak
państwo, czy tez jednostki samorządu terytorialnego.
Środki te nazywane są również środkami finansowymi lub tez środkami
publicznymi. Umożliwiają one tym związkom wykonywanie ich zadań. Żaden
związek publiczno prawny nie może istnieć i wykonywać swoich zadań bez
wyposażenia w odpowiednie środki pieniężne.
Związki publiczno- prawne wykonują zadania z zakresie zaspokajania
zbiorowych potrzeb społeczeństwa.
Tymi potrzebami są potrzeby w zakresie obrony narodowej, bezpieczeństwa
publicznego, administracji publicznej, autostrad, dróg, ulic i placów publicznych
zapobiegania katastrofom i epidemiom, zapewnienia ochrony środowiska i ładu
przestrzennego itd.
Potrzeby zbiorowe społeczeństwa są zaspakajane poprzez konsumpcję dóbr
publicznych nieodpłatnie oferowanych przez sektor publiczny.
Potrzeby indywidualne osób fizycznych- zaspokajanie poprzez konsumpcję
dóbr prywatnych oferowanych na rynku po cenach równowagi rynkowej przez
jednostki sektora prywatnego. Nabycie dóbr prywatnych jest uzależnione od
tego, życie dama osoba fizyczna dysponuje w danym momencie odpowiednimi
środkami pieniężnymi.
Trzecia grupa potrzeb- mogą być zaspokajane zarówno w sposób zbiorowy jaki
i indywidualnie. Zaliczamy w szczególności potrzeby w zakresie usług
społecznych, a zwłaszcza potrzeby w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i
wychowania, szkolnictwa wyższego czy tez kultury. Potrzeby te częściowo są
zaspakajane na warunkach nieodpłatności, albo tez za częściowa, z nawet pełną
odpłatnością przez odpowiednie jednostki sektora publicznego i częściowo są
zaspakajane za pełna odpłatnością przez odpowiednie jednostki sektora
prywatnego.
(różnego rodzaju usługi, dla osób ubezpieczonych, korzystających z
ubezpieczenia zdrowotnego są świadczone nieodpłatnie, ale dostępność do
tych usług jest w wielu przypadkach ograniczona).
W praktyce rożne modele gospodarki rynkowej- różnią się znaczeniem sektora
prywatnego w świadczeniu usług społecznych oraz systemem zabezpieczenia
społecznego na wypadek wystąpienia ryzyk socjalnych (ryzyko starości,
inwalidztwa, bezrobocia, bezdomności, wielodzietności, nieporadności życiowej
itd.)
W gospodarce neoliberalnej:
- państwo zaspokaja tylko zbiorowe potrzeby społeczeństwa
- gwarantuje nieodpłatny dostęp do usług w zakresie szkolnictwa
podstawowego i średniego jednocześnie
- nie zapewnia zabezpieczenie Społecznego w przypadku wystąpienia ryzyk
socjalnych.
(Według doktryny neolit. każdy powinien sam się ubezpieczyć.
W socjaldemokratycznej gospodarce rynkowej
- państwo zaspokaja zbiorowe potrzeby społeczeństwa
- również w dziedzinie usług społecznych
- gwarantuje zabezpieczenie społeczne na wypadek ryzyk socjalnych.
W mieszanej gospodarce rynkowej
- państwo zaspakaja zbiorowe potrzeby społeczeństwa
- częściowo potrzeby w zakresie usług społecznych.
- częściowo gwarantuje także zabezpieczenie na wypadek wystąpienia ryzyk
socjalnych.
W Polsce jest mieszany system. Polska ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz