Wstęp do badań politologicznych - wykład, I sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do badań politologicznych - wykład, I sem - strona 1

Fragment notatki:

1) Nauka jej cele i zadania
Nauka - usystematyzowana, zespoły zdań prawdziwych o rzeczywistości, jej cechach i rządzących nią prawach, zbudowane na tej podstawie teorie naukowe poszczególnych dziedzin rzeczywistości, wypracowane przez poszczególne dyscypliny metody i techniki uzyskania wiedzy o rzeczywistości oraz sprawdzanie dociekań naukowych, określony społeczny system organizacji badań naukowych, gromadzenia, przekazywania i wdrażania ich wyników do praktyki społecznej. Wiedza - zbiór wiadomości uzyskany różnymi sposobami, cechuje ją:
- przypadkowość doboru spostrzeżeń i wiadomości - niepełny krytycyzm, brak krytycznej analizy wiadomości
- brak systematyczności (luźne powiązanie i współistnienie sądów niejednokrotnie przypadkowych)
Praktyka- świadoma i celowa działalność naukowa, zmierzająca do przemian w przyrodzie, technice i stosunkach społ-gosp., ma znaczenie inspirujące, ilustrujące i weryfikujące.
PODZIAŁ NAUK:
1) Formalne (logika, matematyka, filozofia)
2) Empiryczne a) Przyrodnicze (geografia, biologia, fizyka, geologia, genetyka)
b) Humanistyczne i społeczne (historia, socjologia, politologia, ekonomia, teologia, psychologia, etnografia, pedagogika, nauki o prawie)
1) Nauka
a) Dyscypliny naukowe
* Specjalności
Cele i zadania nauki:
- wyjaśnianie pojęć (semiotyka)
- gromadzenie i systematyzowanie wiedzy o świecie
- rozpoznawanie praw rządzących nim, interpretacja faktów, zjawisk, procesów dotyczących przyrody, społeczeństwa, człowieka
Funkcje nauki:
a) Diagnostyka - dostarczanie wiedzy o stanie rzeczy w danym fragmencie czy aspekcie rzeczywistości
b) Prognostyka - dostarczanie wiedzy o ogólnych prawidłowościach przebiegu zjawisk danego typu, pozwalające przewidywać przyszłe konsekwencje rozwoju
c) Instrumentalno - techniczne - dostarczanie wiedzy o sposobach i środkach realizacji celów, o sprawności i efektywności postępowania naukowego
d) Humanistyczna - zaspokajanie intelektualnych potrzeb ludzi w zakresie poznania rzeczywistości i dostarczanie podstaw do kształtowania racjonalnego poglądu o świecie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz