Współdziałanie organów w rozpatrywaniu spraw indywidualnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współdziałanie organów w rozpatrywaniu spraw indywidualnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

27. Współdziałanie organów w rozpatrywaniu spraw indywidualnych
Współdziałanie będzie występować wtedy, gdy w jakiejś sprawie ma miejsce przecinanie się zakresów działania dwóch lub kilku podmiotów. Motyw - rozszerzenie kręgu podmiotów uczestniczących we współdecydowaniu o określonym problemie mającym charakter kompleksowy. Naruszenie obowiązku współdziałania przy wydaniu decyzji jest przesłanka do wznowienia postępowania. Jest to wada proceduralna. Organ właściwy w sprawie ma rozpocząć czynności współdziałania, występując z wnioskiem. Obowiązek współdziałania jest realizowany z urzędu przez organ powołany do wydania decyzji w sprawie zawiłej, który powinien wykonać dwie czynności procesowe:
zwrócić się do organu współdziałającego o zajęcie stanowiska - organ ma wyrazić opinie lub dokonać uzgodnienia projektu rozstrzygnięcia w sprawie. Organ ma obowiązek zająć stanowisko niezwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe, to w terminie 2 tygodni od daty doręczenia mu żądania albo w terminie dłuższym przewidzianym w przepisach odrębnych.
powiadomić strony o tej czynności
Organ obowiązany do zajęcia stanowiska w razie potrzeby może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
Strona ma prawo czynnego udziału w postępowaniu podjętym przez organ współdziałający.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz