Wspódziałanie organu prowadzącego postępowanie z innym

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspódziałanie organu prowadzącego postępowanie z innym - strona 1

Fragment notatki:

Współdziałanie organu prowadzącego postępowanie z innym organem
106§1 - gdy przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (opinia, zgoda, stanowisko w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ
organ prowadzący post. zwraca się do innego o zajęcie stanowiska i zawiadamia stronę
organ, który ma zająć stanowisko - przedstawia je NIEZWŁOCZNIE (ale do 2 tygodni od doręczenia żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin )
jeśli nie zdąży → ma obowiązek zawiadomić strony i organ prowadzący post., podać przyczyny i wskazać nowy termin
w razie potrzeby może przeprowadzić post. wyjaśniające grozi odpowiedzialność porządkowa/dyscyplinarna/inna
zajęcie stanowiska w drodze postanowienia , na które strona ma zażalenie niezasięgnięcie przed decyzją wymaganego stanowiska innego organu → uzasadnia wznowienie postępowania w sprawie (145§1 pkt 6)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz