Współczesne metody badań geografii fizycznej świata

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne metody badań geografii fizycznej świata - strona 1

Fragment notatki:

Współczesne metody badań geografii fizycznej świata 1)podejście chronologiczne , bo uwzględnia czas
2)podejście chorologiczne , bo uwzględnia przestrzeń
3)podejście antropogeograficzne , bo uwzględnia człowieka
4)podejście porównawcze , bo stosuje metodę porównawczą
5)podejście wyjaśniające , bo stosuje metodę naukową
6)podejście systematyzujące , bo przedstawia różne propozycje klasyfikacji, kryteriów podziału powierzchni ziemi na jednostki przestrzenne
7)podejście nomotetyczne , bo zajmuje się formułowaniem prawidłowości rozwoju powierzchni ziemi
8)podejście idiograficzne , bo zajmuje się badaniem wartości, właściwości powierzchni ziemi o charakterze niepowtarzalnym(góra, wyspa, kontynent)
9)podejście aplikacyjne , bo wiadomości naukowe wykorzystane są dla celów praktycznych
10)podejście ilościowe , bo wszystkie zagadnienia, zjawiska, przemiany powierzchni ziemi ujmowane są ilościowo
11)podejście prognostyczne , bo zajmuje się prognozami rozwoju powierzchni ziemi w skali globalnej
12)podejście symulacyjne , bo zajmuje się różnymi scenariuszami rozwoju powierzchni ziemi w skali globalnej. Definicja geografii wg. Leszczyckiego i analiza: Geografia jest nauką o zróżnicowaniu przestrzennym struktur fizyczno-geograficznych i społeczno-ekonomiczno-geograficznych i ich wzajemnych powiązaniach. Analiza wyrażeń słownych oraz analiza wiarygodności definicji: Geografia -określenie przedmiotu badań Zróżnicowanie -przestrzenne i czasowe na powierzchni ziemi Przestrzenne -przestrzeń Struktura -jednostka przestrzenna (region fizyczno-geograficzny;struktury geograficzno-fizyczne;struktury społeczno-ekonomiczne) Powiązania -dotyczy analizy jakościowej i ilościowej pomiędzy poszczególnymi strukturami pomiędzy ich składowymi(elementami, obiektami, zjawiskami)
Definicja jest wiarygodna wtedy, jeżeli spełnia funkcję czasu, przestrzeni i człowieka.
Kierunek krajobrazowy w geografii fizycznej świata (definicja krajobrazu, typy krajobrazu-podział krajobrazu, progi przyrodnicze) Krajobraz-części powierzchni ziemi posiadające naturalne granice różniące się jakościowo od innych oraz posiadające wewnętrzną całość elementów, obiektów i zjawisk. Analiza wyrażeń słownych oraz analiza wiarygodności definicji: Części powierzchni ziemi -jednostka przestrzenna Różniące się -oznacza zróżnicowanie powierzchni ziemi w czasie i przestrzeni Jakościowo -oznacza różnice fizjonomiczne i genetyczne krajobrazu Całość -oznacza, że krajobraz traktujemy jako system Elementy -rzeźba, budowa geologiczna, klimat, wody powierzchniowe i podziemne, gleby, roślinność, zwierzęta i człowiek

(…)

…, krążenie wewnątrz oraz odpływ energii i materii dążący do stanu równowagi dynamicznej. Przyjęcie koncepcji systemu otwartego pozwala nam określić bilans energetyczny, bilans cieplny, wodny, turystów.
System zamknięty
Jest to taki typ systemu w zakresie, którego dokonuje się stały dopływ energii i materii, krążenie wewnątrz. Odpływ bardzo ograniczony lub go brak. Nie ma w przyrodzie systemów zamkniętych…
… które w sposób zorganizowany, planowy zostały przekształcone przez człowieka. Oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju ekopolityki-geopolityki. Taki rozwój nie zakłóca środowiska przyrodniczego.
4)krajobrazy antropogeniczne -brak elementów naturalnych (np. miasto, wieś)
Kierunek krajobrazowy akceptowany w geografii fizycznej świata pod warunkiem, że przyjmiemy założenie, że typologia krajobrazu przyjmuje kryterium…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz