Wspóczynniki redukcyjne prędkości wiatru przywodnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspóczynniki redukcyjne prędkości wiatru przywodnego - strona 1 Wspóczynniki redukcyjne prędkości wiatru przywodnego - strona 2

Fragment notatki:

Współczynniki redukcyjne prędkości wiatru przywodnego (związane z  siłą tarcia)     Prędkość wiatru przywodnego uzależniona jest od gradientu barycznego, siły  Coriolisa i wartości współczynnika tarcia powietrza o wodę. Na tej samej szerokości  geograficznej (limituje wartość siły Coriolisa) i przy tym samym gradiencie barycznym  prędkość wiatru może dość istotnie zmieniać się w zależności od współczynnika  tarcia.      Współczynniki tarcia powietrza o wodę zależą od różnic temperatury powietrza i  wody. W każdym przypadku, gdy temperatura wody jest wyższa od temperatury  powietrza współczynnik tarcia ulega zmniejszeniu. Dzieje się tak, ze względu na  występującą w przywodnej warstwie powietrza konwekcję i zmiejszenie  współczynnika lepkości kinematycznej powietrza. W dużym uproszczeniu można  sobie wyobrazić, że od powierzchni wody stale "odrywają" się pewne objętości  powietrza, unoszą do góry i niszczą laminarną strukturę przepływu w warstwie  granicznej. Działa to jak poduszka powietrzna dla wyżej przesuwających się warstw  powietrza. W przypadku, gdy woda jest chłodniejsza od powietrza, najniższe,  przywodne warstwy powietrza ochładzają się od wody, jako cięższe (o większej  gęstości i większej lepkości) przylegają silniej do powierzchni wody.      Ponieważ przy szacowaniu prędkości wiatru z map pola ciśnienia (map  synoptycznych) wykorzystuje się jako prędkość odniesienia zazwyczaj prędkość  wiatru geostroficznego, który wieje powyżej warstwy tarcia, oszacowaną prędkość  wiatru geostroficznego należy odpowiednio pomniejszyć o wielkość związaną z  występującą w warstwie przywodnej siłą tarcia. Służą do tego współczynniki  redukcyjne, informujące, jaką część (ewentualnie %) prędkości wiatru  geostroficznego będzie miała prędkość wiatru przywodnego.      Wartości współczynników redukcyjnych (kw), jak można się po wstępie domyślić,  zależą od różnic temperatury powietrza i wody i są zawsze mniejsze od 1.0.  Jeśli:  woda jest chłodniejsza  od  powietrza  a różnica temperatur jest większa od 0.5°C -  kw = 0.5   woda jest chłodniejsza  od  powietrza  a różnica temperatur mieści się w  granicachod 0.5°C do 0.1°-  kw = 0.6  woda jest cieplejsza  od  powietrza  a różnica temperatur mieści się w granicach od  0.0 do 2.0°C -  kw = 0.7  woda jest cieplejsza  od  powietrza  a różnica temperatur jest większa od 2.0°C -  kw  = 0.8 .  W przypadku, gdy różnice temperatury wody i powietrza są szczególnie duże (woda  cieplejsza o 12 i więcej stopni, co zdarza się np. w przypadku, gdy nad wody morskie 

(…)

… wiatru geostroficznego (VG) równa 20 m/s. Powietrze
cieplejsze od wody o 8 deg.
kw = 0.5; Vw = kw * VG = 0.5 * 20 = 10 m/s [ taką sytuację obserwujemy np. w
przypadku wypływu mas powietrza zwrotnikowo-kontynentalnego, z nad Sahary nad
Prąd Kanaryjski]
b. obliczona prędkość wiatru geostroficznego (VG) równa 20 m/s. Powietrze
chłodniejsze od wody o 2 deg.
kw = 0.7; Vw = kw * VG = 0.7 * 20 = 14 m/s
c…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz