Wskaźniki - zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki - zadania - strona 1 Wskaźniki - zadania - strona 2

Fragment notatki:

Zadanie 1.
Oblicz wskaźniki płynności dla firmy Zet - podaj interpretację wyników.
Dane
Rok 1
Rok 2
Aktywa obrotowe, w tym:
85 000
94 500
Zapasy
43 100
46 800
Krótkoterminowe papiery wartościowe
1 350
1 050
Środki pieniężne
4 200
5 400
Krótkoterminowe rozliczenia kosztów
300
750
Zobowiązania bieżące
60 900
52 650
Bieżąca płynność
Szybka płynność
Gotówkowa płynność
Zadanie 2.
Oblicz wskaźniki rotacji oraz cykl konwersji gotówki dla firmy ABC - podaj interpretację wyników.
Dane
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Aktywa obrotowe, w tym:
78 500
85 000
94 500
Zapasy
40 500
43 100
46 800
Należności
33 750
36 050
40 500
zobowiązania
52 100
48 200
46 300
Przychody ze sprzedaży netto
285 000
360 000
Obrotu zapasami
Obrotu należnościami
Zadanie 3.
Oblicz wskaźniki zadłużenia i pokrycia dla firmy Y- podaj interpretację wyników..
Dane
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Aktywa ogółem
137 250
149 250
Kapitał własny
56 550
76 500
Zysk netto
20 670
34 260
Zysk brutto
34 450
57 100
Zobowiązania ogółem
74 100
78 750
71 400
Zobowiązania bieżące
57 750
60 900
52 650
Zobowiązania długoterminowe
16 350
17 850
18 750
amortyzacja
4 350
4 950
Odsetki od kapitałów obcych
4 800
5 250
Ogólne zadłużenia
Zadłużenia kapitału własnego
Zadłużenia długoterminowego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz