Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania:
Wskaźnik ten jest stosunkiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło Qh do kubatury ogrzewanej części budynku V.
Graniczny wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła:
Wartość granicznego wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło Eo określona jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz U nr 75 poz. 690) i uzależniona od współczynnika kształtu budynku (f).
Gdy f  0,20 to Eo = 29 kWh/(m3/a)
0,20

(…)

… A jest sumą powierzchni przegród (w osiach przegród prostopadłych) oraz powierzchni okien i drzwi (w świetle ościeży) przez które następują straty ciepła przez przenikanie.
E < Eo spełniony warunek
Zasada określania strumienia czynnika grzewczego w działce obliczeniowej, w instalacji.
Działka obliczeniowa instalacji jest to odcinek instalacji o jednakowych warunkach hydrauliczynych - stałym strumieniu masy, stałej średnicy i chropowatości przewodów. Strumień czynnika grzewczego określa się ze wzoru:
[kg/s] Cw - ciepło właściwe wody
Dt - różnica temp wody na powrocie i zasileniu
F - zapotrzebowanie naczynia (moc w kW dobranego grzejnika) Wartość jest sumowana dla każdej następnej działki obliczeniowej D1 = 1 kW F = Q
D2 = 2 kW
D3 = D1+D2 = 3 kW

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz