Wprowadzenie do ekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2303
Wyświetleń: 12082
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do ekonomii  - strona 1 Wprowadzenie do ekonomii  - strona 2 Wprowadzenie do ekonomii  - strona 3

Fragment notatki:
....1) Problem względnego niedoboru jako podstawowy problem ekonomiczny.
• Nieograniczoność potrzeb versus ograniczoność środków pozwalających na zaspokojenie tych potrzeb.
• Definicja ekonomii Lionela Robbinsa (1932r.)
„Ekonomia jest nauką, której przedmiotem zainteresowania jest ludzkie zachowanie jako stosunek między danymi celami i ograniczonymi środkami o alternatywnych zastosowaniach”
2) Rys historyczny:
• Twórca określenia ekonomia: grecki filozof Ksenofont ok. 430 – 355r p.n.e
Oikonomikos (oikos – dom, nomos – prawo)
• Ojciec nowożytnej ekonomii Adam Smith – autor „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” (1776r.) Praca Smitha powstała w okresie rewolucji przemysłowej oraz narodzin gospodarki rynkowej.
• Alfred Marshall „Zasady ekonomiki” (1890r.) Marshall ugruntował podejście mikroekonomiczne.
• John M. Keynes „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza” (1936r.) Keynes zapoczątkował podejście makroekonomiczne....


(…)

… cechujące się niewyłącznością i nierywalizowalnością.
7) Czynniki produkcji:
Ziemia (powierzchnia oraz bogactwa w niej zawarte)
Kapitał ( jest to wynik procesu produkcyjnego, który może być zastosowany w następnych okresach)
Praca
Organizacja (Marshall)
Przedsiębiorczość (Schumpeter)
Technologia
Wiedza
8) Krzywa możliwości produkcyjnych (granica możliwości produkcyjnych)
Przedstawia alternatywne kombinacje dwóch grup produktów, które społeczeństwo jest w stanie wytworzyć wykorzystując do tego w pełni i efektywnie posiadane zasoby i technologie.
Analiza krzywej możliwości produkcyjnych w krótkim okresie Kombinacje ilości dóbr:
A - nieefektywna (pod krzywą możliwości produkcyjnych)
B i C - efektywne bo znajdują się na krzywej
D - kombinacja nieosiągalna (po krzywej możliwości produkcyjnej) przedstawia problem kosztu alternatywnego.
Koszt alternatywny to koszt najlepszej z utraconych możliwości.
Gdy zainwestujemy 100zł we własną firmę to kosztem alternatywnym będzie 10zł które mogliśmy uzyskać wybierając bank C w którym oprocentowanie równe jest 10.
Analiza krzywej możliwości produkcyjnych w długim okresie.
Jeśli będziemy wywarzać (dbać) o dobra inwestycyjne krzywa możliwości produkcyjnych zwiększy…
… jako całości. Operuje agregatami makroekonomicznymi np. PKB, stopa bezrobocia itp. porusza takie problemy jak bezrobocie, cykl koniunkturalny, inflacja
4) Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna
Twierdzenie ekonomii pozytywnej - stanowią naukowe wyjaśnienie zjawisk gospodarczych. Ekonomia pozytywna formułuje twierdzenie którym możemy przypisać wartość logiczną, prawdy lub fałszu. Ekonomia pozytywna odpowiada na pytania co jest i dlaczego tak jest. Np. Stopa bezrobocia w Polsce w 2012r wynosi ok. 12%
Sąd pozytywny można rozstrzygnąć odpowiedzią TAK lub NIE
Twierdzenie ekonomii normatywnej - wyrażają subiektywne przekonanie, mówią jak być powinno (nie są prawdziwe ani fałszywe) Ekonomia normatywna odpowiada na pytanie - jak być powinno.
Np. powinniśmy zwiększyć podatki aby przeznaczyć więcej środków na oświatę…
… i służbę zdrowia. (Kowalski stwierdzi że NIE bo i tak już połowę wypłaty oddaje państwu a lekarz że TAK bo 5000tys na wypłatę to za mało i może dostanie więcej;) )
5) Zachowanie racjonalnej jednostki homo oeconomicus jako podstawa analityczna współczesnej mikroekonomii opartej na podejściu neoklasycznym
6) Rodzaje dóbr
Wolne - nie są efektem pracy człowieka, ich ilość jest nieograniczona w stosunku do ludzkich potrzeb (np. powietrze, światło słoneczne)
Gospodarcze ( ekonomiczne) - są one efektem działalności gospodarczej człowieka. Ich ilość jest ograniczona w stosunku do ludzkich potrzeb.
Podział dóbr ze względu na strukturę własności:
Dobro prywatne jest to dobro, które jest własnością prywatną (własność prywatna - wiązka wyłącznych i transferowalnych praw do dóbr rzadkich)
Dobro publiczne to dobro…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz