Wpływ kontekstów na treść sądów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ kontekstów na treść sądów - strona 1 Wpływ kontekstów na treść sądów - strona 2 Wpływ kontekstów na treść sądów - strona 3

Fragment notatki:

W jaki sposób sądy o ludziach i sytuacjach społecznych zależą od: • Kolejności otrzymywania informacji
• Kontekstu (innych, współwystępujących bodźców)
• Wiedzy jednostki Efekty kolejności - waga informacji zależy od kolejności jej otrzymania • Efekt pierwszeństwa : zwykle najważniejsze są informacje odebrane jako pierwsze z
kolei
Efekt świeżości : czasami najważniejsza jest informacja odebrana jako ostatnia
Np.
• Wrażenie pozytywne • Inteligentny
• Pracowity
• Impulsywny
• Uparty
• Zazdrosny
• Wrażenie negatywne • Zazdrosny
• Uparty
• Impulsywny
• Pracowity
• Inteligentny Pierwsze wrażenia (np. w oparciu o wygląd) są bardzo istotne, ponieważ: • Często nie ma żadnych dalszych wrażeń
• Pierwsze wrażenie precyzuje znaczenie informacji otrzymywanych w dalszej
kolejności, a te często są wieloznaczne (pierwsze wrażenie jest kontekstem dla
dalszych informacji)
• W rezultacie, dalsze wrażenia są zwykle asymilowane („podciągane”) do pierwszego
wrażenia WPŁYW KONTEKSTU NA TREŚĆ SĄDÓW • Kontekst = informacja o innych obiektach (osobach, zdarzeniach) niż obiekt aktualnie
oceniany. Np. oceniamy urodę własnego męża w kontekście informacji o urodzie
innych mężczyzn.
• Efekt asymilacji = sąd zostaje przesunięty w kierunku informacji kontekstowej (gdy
dodatni kontekst podwyższa ocenę, albo ujemny kontekst obniża ocenę).
Efekt kontrastu = sąd zostaje odsunięty od informacji kontekstowej (gdy dodatni
kontekst obniża ocenę, albo ujemny kontekst podwyższa ocenę).
Np. bad. Ostrowskiej
Wyjaśnienie w kategoriach włączania-wyłączania kontekstu w reprezentację ocenianego
obiektu
• Ta sama informacja kontekstowa może spowodować
• efekt asymilacji - jeżeli zostanie ona włączona w reprezentację ocenianego obiektu,
albo
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5 niski średni wysoki Ws kaźnik mas y ciała (waga/kwadrat
wysokoś ci) Samoocena po reklamach bez reklam • efekt kontrastu - jeżeli informacja ta powoduje wyłączenie części reprezentacji
ocenianego obiektu, albo staje się kryterium porównania.
W zależności od tego, czy kontekst włącza , czy wyłącza pozytywnie ocenianą osobę
prezydenta von Weizsäckera (popularnego polityka CDU, ale na “ponad-partyjnym”


(…)

…. Jaka jest struktura wiedzy jednostki o świecie?
• Wyjaśniają to różne teorie; w myśl jednej z nich (strukturalistycznej) podstawową
jednostką wiedzy jest schemat
• Schemat jest umysłową reprezentacją wiedzy i doświadczeń jednostki na temat
jakiegoś obiektu lub rodzaju obiektów
• Schematy = pamięć semantyczna (wiedza ogólna, np. o egzaminie, o profesorach
itd.)
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
przynależność ponapartyjność
ocena CDU ocena SDP
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
niedawne dawne
pozytywne negatywne
• Egzemplarze schematów = pamięć epizodyczna (wspomnienia, pamięć
autobiograficzna np. o pierwszym egzaminie z psychologii społecznej)
Rodzaje schematów
• Schematy osób i rodzajów osób (np. stereotypy)
• Skrypty - scenariusze zdarzeń i działań (skrypt egzaminu)
• Schematy cech człowieka (np. inteligencja)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz