Wpływ handlu międzynarodowego na rozwój gospodarczy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ handlu międzynarodowego na rozwój gospodarczy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Mgr. Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia X – Wpływ handlu międzynarodowego na rozwój gospodarczy
1. Wpływ handlu międzynarodowego na rozwój gospodarczy.
a)
Wpływ handlu międzynarodowego na wzrost i rozwój:
Determinanty rozwoju gospodarczego:
 produktywność
 akumulacja kapitału ludzkiego i fizycznego
Wpływ handlu międzynarodowego na inwestycje rzeczowe:
 nasilenie konkurencji
 spadek cen
 stymulowanie inwestycji poprzez dostęp do nowych rynków
Wniosek: Handel powinien stymulować inwestycje a te powinny stymulować PKB w okresie przejściowym.
Wpływ handlu międzynarodowego na inwestycje ludzkie:
 nowe doświadczenie dla pracowników
 nowa pula środków wykorzystywanych na szkolenia kapitału ludzkiego
Negatywne aspekty wpływu handlu międzynarodowego na inwestycje:
 kraje rozwinięte: szeroka liberalizacja handlu, wybór kierunku specjalizacji, np. dobra pracochłonne 
mniejsza
skłonność do inwestycji kapitałowych,
 Specjalizacja, w której nie wykorzystuje się wysokiego poziomu czynników pracochłonnych, więc jest mniejsza skłonność do
inwestycji w kapitał ludzki
Wpływ handlu na produktywność:
 koncentracja gospodarki na produkcji tego, w czym jest najlepsza
 dostęp do nowych rynków:
 wysoka produktywność
 niższe koszty produkcji
 produkt konkurencyjny cenowo
 wzrost presji cenowej
W jaki sposób handel może wpływać na produktywność uczestniczącego w nim przedsiębiorstwa?
b)
koncentracja asortymentu produkcji – wybieramy coś w czym jesteśmy najlepsi
innowacyjność - podnoszenie jakości oferowanych produktów
samoselekcja - słabe firmy wypadają z branży
learning by exporting – występuje rzadko. Warunki jakie musi spełnić firma, aby wystąpił ten efekt:
 wysoki poziom rozwoju
 duże zaangażowanie w handel
 wysokie zaawansowanie technologiczne
Strategie rozwoju gospodarczego:
1)
2)
3)
Strategia specjalizacji opartej na posiadanych zasobach naturalnych
Strategia antyimportowa – ograniczenie importu w celu ochrony rodzimych przemysłów – stosują je kraje Ameryki
Łacińskiej; nie ma konkurencji, czyli jest mniejsza jakość i stosunkowo wysokie ceny, co źle wpływa na produktywność z
perspektywy konsumenta; strategia ta jest dobra na samym początku rozwoju, później powinna zostać przystopowana lub
zniesiona.
Strategia proeksportowa – stosowana przez kraje Azji Wschodniej – polega na wprowadzaniu subsydiów i wszelkich
innych, pośrednich pomocy dla eksportu np. udzielanie informacji o rynkach zagranicznych, promocja eksportu (stosowane
przez kraje Azji Wschodniej). Jest to skuteczne, gdyż sprzyja dynamizacji wzrostu ekonomicznego.
Hipoteza Prebisha- Singera:
Głosi, że w dłuższym okresie warunki handlu w krajach rozwijających się pogarszają się (bo eksportują surowce), a w krajach
rozwiniętych polepszają się (bo eksportują dobra przemysłowe). Wynika to z elastyczności cenowej i dochodowej popytu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz