Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest upoważniony do

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest upoważniony do - strona 1

Fragment notatki:

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest m.in. upoważniony do: - wydania zarządzenia pokontrolnego ( które nie jest decyzją administra­cyjną ), skierowanego do kierownika kontrolowanej jednostki organiza­cyjnej lub osoby fizycznej; - podjęcia decyzji administracyjnej, jednak tylko wówczas, gdy pozwalają na to odrębne przepisy (zob. np. art. 364-365 pr.o.ś.), - wszczęcia egzekucji w odniesieniu do obowiązku wynikającego z prawa bądź decyzji administracyjnej (art. 12 u.i.o.ś.), - nakładania administracyjnych kar pieniężnych z tytułu naruszenia wy­magań określonych pozwoleniem emisyjnym, rozkładania tych kar na raty, zawieszania i umarzania (w granicach przewidzianych odrębnymi przepisami, zob. np. art. 316 i n. pr.o.ś.). Jeżeli zachodzi bezpośrednie zagrożenie zdrowia (życia) bądź środowi­ska w znacznym rozmiarach, inspektor może wstrzymać działalność, powodu­jącą naruszenie wymagań ochrony środowiska. Dotyczy to również oddania do użytku obiektu budowlanego (zespołu obiektów, instalacji) nie spełniają­cych wymagań ochrony środowiska (art. 12 u.i.o.ś.). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz