Wnikanie wyselekcjonowanych modeli mykotoksyn przez ludzka skórę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wnikanie wyselekcjonowanych modeli mykotoksyn przez ludzka skórę - strona 1 Wnikanie wyselekcjonowanych modeli mykotoksyn przez ludzka skórę - strona 2 Wnikanie wyselekcjonowanych modeli mykotoksyn przez ludzka skórę - strona 3

Fragment notatki:

“Wnikanie  wyselekcjowanych modeli  mykotoksyn przez ludzką  skórę.”   “Human skin penetration of selected model  mycotoxins. (2012)”    J.Boonen, S.V.Malysheva, L.Taevernier   Czym są mykotoksyny?  • To grzyby zaliczane do królestwa  Mycota (Fungi)    • Mykotoksyny są toksycznymi metabolitami wtórnymi  grzybów (pleśni), należących przede wszystkim do  rodzajów Penicillium i Fusarium. Mogą powstawać w  wielu produktach rolnych i w bardzo różnych warunkach.     • Mykotoksyny mają różnorodne działania toksyczne oraz  charakteryzują się wysoką odpornością na temperaturę,  dlatego ich obecność w żywności oraz w paszach niesie ze  sobą potencjalne zagrożenie dla zdrowia zarówno ludzi jak  i zwierząt.  • Rozpoznane metabolity mykotoksyn podzielono na 6 grup:      a) aflatoksyny (AFB1)    b) ochratoksyna A (OTA)    c) patulina     d) fumonizyny (FB1)    e) trichoteceny    f) zearalenon (ZEA)     • Do mykotoksyn wywołujących działanie mutagenne,  karcenogenne i teratogenne w organizmie człowieka  należą:      - aflatoksyny     - ochratoksyny     - trichotecyny     - fumonisyny   • Narażenia skórne na mykotoksyny są bardzo rzadkie i  częściowe, pomimo ich szeorkiego kontaktu ze skórą i  niebezpieczeństwem toksyczności.   • Wszystkie mykotoksyny przenikają przez skórę, z  wyjątkiem FB1  (Fumonizyna),  której koncentracja w  cieczy wynosi 3,24*10-6 cm/h.  • Ponad 400 mykotoksyn jest zidentyfikowanych, ale są  dowody na istnienie 1000.    • Bardzo często więcej niż jedna mykotoksyna jest  znajdywana na zanieczyszczonym podłożu.    • Absorbcja mykotoksyn często pojawia się przez spożycie  zanieczyszczonego jedzenia, ale również przez wdychanie  lub narażnie skóry na kontakt z zanieczyszczonym  powietrzem.  •  Mayer  dowiódł potrzebę badań do oszacowania narażenia  przez różne drogi wnikania.    • Skóra jest najbardziej niezbadaną drogą ekspozycji. Mimo,  że jest naturalną barierą ochronna przed substancjami  zewnętrzymi, niska masa cząsteczkowa mykotoksyn i ich  rozpuszczalność w tłuszczach powoduje wnikanie.    • Około 50 badań, oszacowało przezskórne zachowanie się  mykotoksyn. Ich transskórna kinetyka była opisywana  przy użyciu ludzkiej skóry w testach in vitro.    • AFB1, OTA, FB1 - jest udowodnione, że są najbardziej  toksyczne. Międzynarodowa organizacja do badań nad  rakiem  (IARC)  wskazuje, że AFB1 jest rakotwórczą  mykotoksyną.     • Mykotoksyna laktamowa dopiero po spożyciu skutkuje 

(…)

… kinetyka była opisywana
przy użyciu ludzkiej skóry w testach in vitro.
• AFB1, OTA, FB1 - jest udowodnione, że są najbardziej
toksyczne. Międzynarodowa organizacja do badań nad
rakiem (IARC) wskazuje, że AFB1 jest rakotwórczą
mykotoksyną.
• Mykotoksyna laktamowa dopiero po spożyciu skutkuje
nekrotyczne zapalnie skóry.
• Niedawne badania dowiodły, że testy in vivo apoptozy na
skórze myszy, przez wewnętrzny…
….
• Chemiczna grupa flawonoidów stanowi jedyną klasę
fitochemikaliów występująca m.in. w marchwi, cebuli,
roślinach strączkowych, owocach oraz napojach (kawa,
herbata).
• Niektóre flawonoidy mają efekt markera na AFB i dlatego
prawdopobnie posiadają wpływ na jego metaboliczną
aktywację.
Wyniki
• Ostatnie badania pokazały, że wiele pochodnych
czynnikow żywieniowych ma świetny potencjał na wpływ
biotransformacji…
….
• Mykotoksyna laktamowa dopiero po spożyciu skutkuje
nekrotyczne zapalnie skóry.
• Niedawne badania dowiodły, że testy in vivo apoptozy na
skórze myszy, przez wewnętrzny szlak mitochondrium,
wskazują związek CIT w ekspozycji skóry.
Materiały i metody
• Związki chemiczne i odczyniki.
• Analityczne sprawdzenie rozwoju skóry:
– efekt komponentów skórnych na mykotoksyny w
sygnale MS
– stałość skóry i transskórne…
… przez używanie zw. syntetycznych
jako substancji chemo-obronnych, skupiono się na
badaniach związków naturalnie występujących w diecie.
• Chemiczna grupa flawonoidów stanowi jedyną klasę
fitochemikaliów występująca m.in. w marchwi, cebuli,
roślinach strączkowych, owocach oraz napojach (kawa,
herbata).
• Niektóre flawonoidy mają efekt markera na AFB i dlatego
prawdopobnie posiadają wpływ na jego metaboliczną…

• Dyfuzja komórki przy użyciu ludzkiej skóry:
– pierwszy raz pokazano, że oprócz toksyny T-2, również
inne przenikają przez ludzką skórę
– tylko FB1 nie może być wykryta w receptorach.
– reszta mykotoksyn zapewnia stabilny stan ustalony: po
24h, tylko 0,04-2,66% z dawki stosowanej było w
sumie znalezione w komórce receptorowej.
• Analiza (naskórek + skóra właściwa) po 24h skutkuje
koncentracją na skórze…
… ASB, i niektóre chronią przed
indukowaną genotoksycznością.
• Wzbudzenie szlaków detoksyfikacji służy jako główna
koncentracja mechanizmów do badań chemo-ochrony.
• Efekty ochronne komponentów żywieniowych mogą
również powstawać przez zmniejszanie wskaźnika
aktywacji AFB.
• Przypuszczalne środki chemo-ochronne mogą mieć liczne
mechanizmy dzialania np. zmiany w acetylacji histonów,
indukcji apoptozy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz