Własność intelektualna.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własność intelektualna.  - strona 1 Własność intelektualna.  - strona 2 Własność intelektualna.  - strona 3

Fragment notatki:

Własność - najszersze możliwe uprawnienie do korzystania z rzeczy i rozporządzania nią. Właściciel rzeczy decyduje o jej istnieniu, o tym kto, kiedy, na jakich warunkach i w jaki sposób może z rzeczy korzystać.
Twórca może nie udostępniać utworu nikomu lub może sprzedać prawa do jego eksploatacji osobie trzeciej. Może także podzielić pomiędzy różne osoby uprawnienia do pewnych form korzystania z tego utworu. Własność intelektualna - jest pewnym zbiorem praw o często różnym charakterze i funkcji gospodarczej. Nie należy jej postrzegać jako równoważnej prawu własności rzeczy. Tajemnica przedsiębiorstwa - określana jest terminem know-how
Narzędzie Co można ochronić Jak ochronić Czas ochrony Zakres wyłączności Patent
Rozwiązanie techniczne
Zgłoszenie patentowe
20 lat (opłaty okresowe)
Sprzedaż, produkcja, stosowanie
Znak towarowy
Słowo, logo, inne oznaczenia wyróżniające
Zgłoszenie (czasami także używanie)
Bez ograniczeń (opłaty okresowe)
Oznaczenie towarów znakiem podobnym
Prawo autorskie
Utwory muzyczne, literackie i inne
Bez wymogów formalnych
Życie twórcy +70 lat
Kopiowanie i wykonanie publiczne
Tajemnica
Wszelka informacja o charakterze poufnym
Utrzymywać w tajemnicy
Tak długo jak trwa stan tajemnicy
Prawo zakazania stosowania informacji
Istnieje możliwość zawierania umów o udostępnieniu know-how innym osobom, w których bardzo istotną rolę odgrywać będą zobowiązania do poufności nakładane na osobę, której tajemnice są udostępniane.
Podstawową zasadą praw własności intelektualnej jest niezależność praw istniejących i udzielonych w poszczególnych krajach. Zatem prawo uzyskane w Polsce pozostaje bez znaczenia dla sytuacji poza granicami naszego kraju. Prawo własności intelektualnej wytycza granice wyłączności. Uprawniony może powstrzymać inne osoby od wkroczenia w określoną sferę, wykorzystując do tego silne narzędzia prawne. Mogą polegać na zajęciu i zniszczeniu towarów, które naruszają prawa, wypłacie odszkodowania lub publikacji oświadczenia w prasie, w celu poinformowania o przeszłych naruszeniach. Uprawniony może także uzyskać liczne informacje na temat działalności gospodarczej naruszyciela, jego dostawców i nabywców. Prawo ochronne daje uprawnionemu wyłączne prawo do korzystania z wynalazku, znaku towarowego lub innego przedmiotu ochrony. Jednocześnie uprawniony nie otrzymuje żadnego prawa pozytywnego o charakterze swobody działania.
Pierwszeństwo:

(…)

… na bycie autorem utworu może być: korespondencja na temat powstawania utworu, notatki związane z jego tworzeniem, można także wykorzystywać osoby zaufania publicznego lub uzyskać tzw. Datę pewną przed notariuszem na dokumencie stanowiącym utrwalenie utworu.
Istnieje specyficzne prawo - autorskie prawa osobiste, dotyczące ochrony więzi pomiędzy autorem a utworem. Twórca nie może się tych praw zrzec…
… na bycie autorem utworu może być: korespondencja na temat powstawania utworu, notatki związane z jego tworzeniem, można także wykorzystywać osoby zaufania publicznego lub uzyskać tzw. Datę pewną przed notariuszem na dokumencie stanowiącym utrwalenie utworu.
Istnieje specyficzne prawo - autorskie prawa osobiste, dotyczące ochrony więzi pomiędzy autorem a utworem. Twórca nie może się tych praw zrzec…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz