Właściwości organu administrującego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości organu administrującego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Właściwość organu administrującego
Jeżeli realizacja kompetencji administracyjnej ma polegać na rozpoznaniu i rozstrzyganiu spraw w postępowaniu administracyjnym za pomocą wydawania aktów konkretyzujących jego normy, wtedy kompetencję tę nazywa się właściwością organu, rozróżnia się właściwość rzeczową, oznaczającą kompetencję do załatwiania spraw wyszczególnionych ze względu na ich treść ( tak jak np. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest rzeczowo właściwy w sprawach ochrony sanitarnej) i właściwość miejscową, oznaczającą kompetencję danego organu rozciągającą się na określonym terytorium (np. wojewoda jest miejscowo właściwy w sprawach zaistniałych na terenie jego województwa), odrębną kategorią , zbliżoną do właściwości rzeczowej jest właściwość instancyjna, oznaczająca kompetencję do rozstrzygania spraw w konkretnej- pierwszej albo drugiej- instancji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz