Właściwość funkcjonalna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwość funkcjonalna-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Właściwość funkcjonalna Polega na podziale funkcji oraz poszczególnych czynności procesowych pomiędzy sądami równego szczebla lub sądami równorzędnymi. Zasadniczą cechą owej właściwości jest rozgraniczenie funkcji sądu I i II instancji. Określa ona również, który z sądów jest uprawniony do dokonywania poszczególnych czynności procesowych. Podstawowe funkcje sądu rejonowego w postępowaniu rozpoznawczym:
- rozpoznawanie spraw cywilnych w I instancji w granicach właściwości rzeczowej i rzeczowej - przyjmowanie środków odwoławczych od własnych orzeczeń i kontrola ich pod kątem dochowania warunków formalnych
- rozpoznawanie zażaleń na własne postanowienia - dokonywanie czynności związanych z pomocą sądową
- funkcja sądu opiekuńczego
- w ramach postępowań odrębnych wydaje nakazy zapłaty, a także w ramach postępowania odrębnego prowadzi postępowanie uproszczone
- w postępowaniu egzekucyjnym rozpoznaje składane przez skarżących skargi na czynności komornika
- sprawowanie funkcji organu egzekucyjnego czy sądu egzekucyjnego
- nadawanie orzeczeniom klauzul wykonalności  
Funkcje sądu okręgowego:
- rozpoznawanie spraw jako sąd I instancji w wypadkach przewidzianych w ustawie
- przyjmowanie środków odwoławczych od własnych orzeczeń
- wydawanie nakazu zapłaty
- nadawanie tytułom egzekucyjnym klauzul wykonalności - orzeka o wyłączeniu sędziego sądów rejonowych
 
Funkcje S.A.:
- rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych jako sądów I instancji
 
Funkcje S.N.:
- rozpoznawanie skarg kasacyjnych
- rozpoznawanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
- podejmowanie uchwał w drodze których są rozstrzygane zagadnienia prawne - wskazywanie sądu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy, gdy nie da się tego ustalić
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz