Władztwo administracyjne 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władztwo administracyjne 2 - strona 1

Fragment notatki:

władztwo administracyjne Władztwo administracyjne : szczególna postać władztwa państwowego, polega na uprawnieniu organu administracji publicznej do jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej podmiotu administrowanego przez wydawanie aktów prawnych i stosowanie środków przymusu w celu ich zrealizowania Domniemanie legalności konkretyzacji prawa dokonanej przez organ administracji - czynności prawne / działania faktyczne organu administracji sprzeczne z prawem przestają wywoływać skutki prawne dopiero po ich uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności
Przymus państwowy : stosowany w celu zapewnienia zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym ustalonym autorytarnie przez administrację. Przymus egzekucyjny : funkcją jest spowodowanie , aby podmiot administrowany zrealizował polecenie organu administracji - stosowany tak długo, jak długo podmiot nie zachowa się jak trzeba ( stosowane tylko wtedy, gdy z wydaniem polecenia wiąże się konieczność działania adresata polecenia)
Kary administracyjne : celem wyrządzenie pewnych dolegliwości jednostce za niezastosowanie do zakazów/ nakazów, funkcja represyjna i prewencyjna
administractyjnoprawne sensu stricto : kary pieniężne nakładane w formie aktu administracyjnego, wynikające z norm materialnoprawnych
kary porządkowe : wynikają ze stosunków procesowych w celu utrzymaniu porządku w trakcie procesu
kary dyscyplinarne : wynikające ze stosunków wewnętrznych administracji np. w stosunku do funkcjonariuszy administracji
Poza tym mogą stosować kary za wykroczenia - wymiar sprawiedliwości sprawowany w zastępstwie sądów, odwołanie do sądu
Inne restrykcje : cofanie lub wygaszanie uprawnień albo sankcja nieważności czynności prawnej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz