Wina a przypadek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 7301
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wina a przypadek - strona 1

Fragment notatki:

Wina a przypadek. Ekskulpacja i egzoneracja. Ekskulpacja - odpowiedzialność na zasadzie winy w zakresie odpowiedzialności deliktowej:
Winę dowodzi poszkodowany (dowód pozytywny, dowód przeciwny obciąża sprawcę szkody).
W pewnych przepisach (odpowiedzialność oparta na zasadzie ryzyka) istnieje stan domniemania winy sprawcy szkody (427, 429, 430), stąd poszkodowany nie musi jej udowadniać, a to właśnie sprawca dowodzi braku winy.
Ekskulpacja to wykazanie braku winy, tylko w sytuacji a, kiedy odpowiedzialność była oparta na zasadzie winy, powyższe dotyczy tylko odpowiedzialności deliktowej.
Ekskulpacja w zakresie odpowiedzialności kontraktowej  471 - tu występuje konstrukcja domniemanej winy dłużnika, którego obciąża dowód braku własnej winy w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania, chyba że jest to następstwem okoliczności , za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.
Egzoneracja - wskazanie przyczyn wyłączenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka:
Siła wyższa (doczytaj z podręcznika).
Szkoda wynikiem wyłącznej winy poszkodowanego.
Szkoda spowodowane przez osobę trzecią, za którą poszkodowany nie ponosi odpowiedzialności.
Ten katalog może być rozszerzony lub zmniejszony, zależy to od ustawy (435, 436).
Z
Wina.
Casus (przypadek): zwykły i casus mixtus (478)
Za to się już nie odpowiada.
Siła wyższa ( vis maior )
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz