Teorie rozwoju

Teorie behawioralne: (uczenia się)

Pawłow: warunkowanie klasyczne (bodźce i reakcje bezwarunkowe, warunkowanie

reakcji emocjonalnych, stare reakcje- nowe bodźce)

• Skinner: warunkowanie instrumentalne (stare bodźce- nowe reakcje)

- wzmocnienie pozytywne i negatywne, cząstkowe

- kora i wygaszanie

• teoria poznania społecznego Bandury:

- uczenie się z obserwacji (modelowanie)

- wzmocnienie wewnętrzne (wewnętrzne nagrody)

- poznawczy element uczenia się

Teorie poznawczo rozwojowe:

• Jean Piaget:

- „jak rozwija się myślenie?", epistemolog genetyczny,

- schemat- koncept- kategoria umysłowa- działanie kategoryzujące

- zyskiwanie nowych umiejętności:

- asymilacja- wchłanianie

- akomodacja- modyfikacja schematu

- równoważenie- reorganizacja

• Lew Wygotski:

- budowanie rusztowania (społeczna interakcja)

- strefa najbliższego rozwoju (rada)

- odkrywanie wspomagane

- konstruktywizm- dziecko aktywnie dąży do zrozumienia świata

- zmiany jakościowe

- zasada zachowania stałości

- pojęcie przedmiotu

Teoria przechodzenia cyklów życia:

• rola- treść pozycji społecznej

• konflikt i obciążenie roli

D. Levinson- pozy dorosłości

• struktura życia: 4 ery, między nimi okresy przejściowe

• era: faza nowicjatu, bilans, faza kulminacyjna, zmiany ukierunkowane