Psychologia rozwoju człowieka

Sposoby ujmowania człowieka w rozwoju:

1. Ontogenetyczny

Ukazywanie indywidualnej linii rozwoju człowieka (od poczęcia do śmierci); zmiany w rozwoju

indywidualnym

2. Filogenetyczny

Ukazywanie człowieka na linii ewolucji od niżej do wyżej zorganizowanych organizmów; poszukiwanie

podobieństw u człowieka i zwierząt

3. Antropogenetyczny

Ukazywanie rodowej historii człowieka i człowiekowatych

Ujęcie filogenetyczne:

1. Podobieństwo fizjologiczne człowieka i szympansa:

 • podobieństwo w budowie DNA - tylko 1% różnic
 • możliwość zarażenia się chorobami ludzkimi (żółtaczka, HIV)
 • podobieństwo w strukturze układu nerwowego (lewopółkulowa specjalizacja w przetwarzaniu zawołań)
 • 2. Podobieństwo w funkcji umysłu:

 • rozpoznawanie siebie w lustrze
 • zdolność do uczenia się nowego systemu znaków (język migowy)
 • rozróżnianie mniej od więcej
 • komunikacyjne różnicowanie wokalizacji na podstawie charakterystyk czasowych
 • 1. Badania Harlowa i temat przywiązania

  Ujęcie antropogenetyczne:

  Człowiekowate pochodzą od driopiteków, pojawiły się 2,5 - 3,3 milionów lat temu

  1. Australopiteki - 1,7 mln lat temu:

 • dwunożny chód, uzębienie bez kłów, zmniejszone szczęki (roślinożercy)
 • 2. Pitekantropus - 250 tys. lat temu:

 • wały nadoczodołowe, używana żuchwa (mięsożerny)
 • budowa tułowia i kończyn taka sama jak u człowieka
 • 3. Człowiek neandertalski - 50 tys. lat temu:

 • pochyłe czoło, grube wały nadoczodołowe, duża puszka mózgowa
 • uprawiał myślistwo, zbieractwo, znał ogień, odzież, rytuał grzebania zmarłych; Afryka, Francja,
 • Azja

  Psychologia rozwojowa - dział psychologii obejmujący badania poświęcone wyjaśnianiu wszystkich aspektów ludzkiego rozwoju od poczęcia do adolescencji, w kategoriach zmian ilościowych i jakościowych, zachodzących w poszczególnych sferach rozwoju. Rozwój prowadzi do pełnej dojrzałości fizycznej (dawanie życia) i psychicznej: • intelektualnej (zdolność do odnoszenia korzyści z doświadczenia) • emocjonalnej (panowanie nad sobą, zdolność do emocjonalnej samokontroli) • społecznej (gotowość do opanowania i samodzielnego pełnienia przypisanych ról). Proces rozwojowy ma charakter progresywny. Ch. Buhler: potrzeba badania rozwoju w biegu życia Psychologia biegu życia - dział psychologii obejmujący badania zjawisk rozwojowych w trakcie całego cyklu życiowego, od poczęcia do śmierci. Zmiany rozwojowe ujmowane są w kategoriach zadań, celów życiowych, pełnionych przez jednostkę ról rodzinnych i zawodowych oraz uczestniczenia przez nią w wydarzeniach życiowych.