Rozwój spostrzegania i myślenia w okresie niemowlęcym

funkcjonowanie poznawcze

inteligencja- łączna lub ogólna zdolność jednostki do celowego działania, myślenia racjonalnego i skutecznego radzenia sobie z otoczeniem

teoria przetwarzania informacji- „inteligencja nie jest zdolnością, cechą umysłu, treścią umysłową, jest PRZETWARZANIEM"

podejście psychometryczne- uwzględniające potencjał inteligencji

rozwój struktur poznawczych, wzorce rozwojowe – Jean Piaget

stadium sensomotoryczne, inteligencja sensomotoryczna- brak manipulacji, symboli, zapamiętywania

okres przedoperacyjny (18-24 msce)- przedmioty i wydarzenia rozpoznawalne i przewidywalne, bezmyślna inteligencja

uwarunkowanie klasyczne (3,4 tydzień)- obecność rodziców

uwarunkowanie instrumentalne (wzmocnienia)

koordynacja schematów

przyzwyczajanie/ odzwyczajanie się

wspomnienia ograniczone kontekstem, ale bardzo dobrze rozwinięte

noworodek uczy się twarzy matki po kilku godzinach i woli na nią patrzeć

patrzy na obrzeża, ok 2 msca przyglądanie -> identyfikowanie

woli atrakcyjną twarz, dłużej na nią patrzy odniesienie społeczne (patrzy, czy rodzice są zadowoleni) 10-12 msc

w ostatnim tygodniu ciąży płód zwraca uwagę i rozróżnia skomplikowane układy

dźwięków

koordynacja i transfer intermodalny (smoczek grudkowaty-12 h życia, Piaget uważał, że

powyżej 1 roku, 5 mscy- pociągi)

stałość przedmiotu (12 msc)- całkowicie ogarniają wg Piageta, Spelke (piłka) i inni- że już

wcześniej (6 mscy)

imitacja odroczona- 6 faza- naśladowanie (12 mscy) wg Piageta, 9 mscy opóźnia

naśladowanie o 24 h

mowa:

• 1 msc- „pa", „ba", do 6 msca- wyrazy dwusylabowe, rozróżniają wszystkie

kontrasty, we wszystkich językach

• śmiech, głużenie- 1,2 msce

• spółgłoski- 6,7 mscy, gaworzenie samonaśladowcze- do 12 msca

• intonacja wzrastająca (zwrócenie uwagi) i opadająca

• 12 msc- głuche dzieci prezentują znak referencyjny

• język receptywny (pojedyncze słowa) 9,10 msc

• język ekspresywny (rozumieją, zanim zaczną mówić)

• holofraza (łączenie słów i gestów) 12-18 mscy

• eksplozja nazywania (16-24 mscy) 50-> 320 słów

• raczej rzeczowniki niż czasowniki, ale styl ekspresyjny (raczej związki społeczne niż

przedmioty) – styl referencjalny

Skala Rozwoju Niemowlęcia Bayleya:

korelacja między dzieckiem rocznym a czteroletnim (0,2 do 0,3)

szybsze przyzwyczajenie - wyższe IQ (0,4 do 0,5).