Piaget

metoda kliniczna - Piaget jest jej twórcą:

• włącza elementy rozmowy, badania testowego i obserwacji - jest to metoda złożona i nie może jej

stosować początkujący badacz;

• podstawą jest rozmowa z dzieckiem, badający ustala cel rozmowy, rozpoczęcie oraz schemat;

• sytuacja badania i pytania muszą być dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka; Piaget

proponuje, by dzieciom stawiać pytania dotyczące różnych zjawisk, jakie one zwykle stawiają

dorosłym; pytania powinny zawierać słowa znane dziecku i używane przez dziecko

• każde kolejne pytanie winno być dostosowane do poprzedniej odpowiedzi dziecka, ale nie powinno

ukierunkowywać myślenia dziecka, a jedynie pozwolić badającemu upewnić się w sposobie

ujmowania danego zjawiska przez dziecko

• badający nie powinien niczego narzucać ani sugerować dziecku

• eksperymentator stawia wielokrotnie pytania dotyczące jakiegoś problemu, stale je modyfikując;

zabieg ten ma posłużyć odkryciu stałości wypowiedzi

Klasyfikacja wypowiedzi dziecka:

• mniemania samorodne - te, które dziecko samo wytworzyło; pojawiają się jako pierwszy pomysł

dziecka na dany temat; odznaczają się stałością, trwałością (dziecko nie rezygnuje z nich pomimo

zabiegów eksperymentatora)