Rozwój społeczny i osobowości 2-6 lat

Hartup - związki pionowe (ochrona i bezpieczeństwo) i poziome (współpraca, rywalizacja, intymność)

4 rok życia (Bowlby)- partnerstwo korygowane ze względu na cel nic nie równa się buntowi

14-18 mscy- zabawy rownoległe

3,4 lata- zabawy wspolne, skoordynowane

hierarchiczne struktury dominacji

2-4 lata: szczytowe nasilenie agresji fizycznej

agresja instrumentalna- wroga

czynniki agresji:

frustracja

• wzmocnienie i modelowanie

zachowania prospołeczne- altruizm (2-3 lata)

przyjaźnie (od 18 msca) 65 % ta sama płeć- w wieku przedszkolnym

dwie dziewczynki- styl wspomagający, dwoch chłopcow- zawężony/ograniczony

7 lat- wystąpienie samooceny, od 4 r. ź. świadomość umiejętności

„Ja" społeczne- przedszkole

pojęcie płci i rola płciowa – stereotypy (3-9 r. ż. )

1. tożsamość płciowa (rozrożnianie) 9,12 mscy

2. stabilność płc i 4 lata

3. stałość płc i 5-6 lat

Rozwoj roli płciowej, teorie:

1. Freud- identyfikacja (4,5 lat)

2. Bandura, Misztel – uczenie się społeczne (rola rodzicow)

3. na podstawie Piageta- Lawrence Kohlberg- po stałości płci

4. Martin- schematu płci- 2,3 r. ż., reguła płciowa

samokontrola, „mowa prywatna"

Diana Baumrind- 4 aspekty funkcjonowania rodziny:

• ciepło i opieka

• poziom oczekiwań, „dojrzałość wymagań"

• jasność i stałość reguł

• komunikacja dziecko- rodzic