Rozwój prenatalny i narodziny

Okres życia płodowego:

1. powstawanie listków zarodkowych (2 tygodnie)

a. podział: 24-36 h od zapłodnienia

b. 4 dzień- blastocysta tworzy kulę z 2 warstw komórek, z wewnętrznej embrion

c. implantacja- 10- 14 dzień

2. rozwoju zarodkowego (8-12 tyg.)- organogeneza

a. owodnia i kosmówka -> łożysko i pępowina

b. bicie serca- 4 tydzień

3. rozwoju płodowego

Rozwój fizyczny w okresie wczesnego dzieciństwa

Noworodek- skala Apgar 1-10 pkt. :

• częstość akcji serca

• częstość czynności oddechowych

• napięcie mięśniowe

• reakcja stop na bodziec

• barwa ciała

Skala Oceny Zachowań Noworodków Brazeltona

Odruchy:

• przystosowawcze (ssania, połykania, poszukiwawczy, chwytny)

• prymitywne (zlokalizowane w rdzeniu przedłużonym i śródmózgowiu)- Moro,

Babińskiego, pojawiają się do 6 mscy

Umiejętności percepcyjne:

• skupienie wzroku (20-25 cm), wodzenie oczami za przedmiotem po kilku

tygodniach

• rozróżnianie głosów, lokalizacja dźwięków

• zapachy ciała, cztery podstawowe smaki

matka- odróżnia jej twarz, zapach i głos

1 msc- unosi podbródek

2 msc- używa rączek do ogarniania przedmiotów

5 stanów świadomości:

• głęboki sen

• aktywny sen

• ciche wybudzenie

• aktywne wybudzenie (łącznie wybudzone przez 2-3 h dziennie)

• płacz i hałasowanie

90 % czasu śpią, 6-8 tyg. rytm dnia i nocy

do 6 mscy- 14 h, regularnie

6 tydzień- przesilenie płaczu

kolki: 2 tydzień- 3,4 mscy

dwugodzinne cykle- śpi, płacze, je, patrzy

podniesiony ton i dokuczliwy płacz – niższy poziom IQ i słabszy rozwój ruchowy

płynny pokarm do 6 msca

rozwój- cefalokaudalny i proksymodystalny

układ nerwowy:

• narodziny- najlepiej rozwinięte śródmózgowie i rdzeń przedłużony

• uwaga i habituacja, spanie, czuwanie, wydalanie, ruchy tułowia i szyi

• przyrost dendrytów- tworzenie synaps, w 1-2 roku mozg powiększa się 3 razy

• roczne dziecko ma więcej synaps i dendrytów niż dorosły, później następuje

„przycinanie"

• ogromna plastyczność mózgu

• mielinizacja, stwardnienie rozsiane- rozpad osłonek

• jednolatek- 3 kości nadgarstka, dorosły- 9

• 12-18 mscy: ciemiączka zarastają kością

• kostnienie- proces twardnienia kości

• dziecko posiada wszystkie mięśnie, ale cieńsze i dużo wody

• dziewczynki w wieku 2 lat, chłopcy 2,5 – połowa wzrostu dorosłego

zdolności ruchowe:

• lokomocyjne- chodzenie, bieganie, skakanie

• nielokomocyjne- pchanie, ciągnięcie, zginanie

• manipulacyjne- chwytanie, rzucanie, kopanie, łapanie