Rozwój fizyczny i poznawczy w wieku 2-6 lat

choroby: ostre (do 3 mscy) i przewlekłe (1/ 10 dzieci), 4-6 razy/ rok, niemowlę- 7/rok

dzieci wychowywane tylko przez matkę: częściej astma, bole głowy, mniej odporne

2,5 roku- 600 słów, 5 lat- 15 tys.

3 lata- budowanie i prowadzenie rozmowy, eksplozja gramatyki

18-24 msce- pierwsze zdania (krótkie i proste: 2, 3 wyrazowe, raczej rzeczowniki), brak

odmiany

eksplozja nazywania – 2 lata, kategorie

wrodzone skłonności ograniczenia

zasada kontrastu

naśladowanie i wzmocnienie

mowa matczyna (udziecinniona)

ekspansja/korygowanie

czytanie dialogowe („czy myślisz, że kotka spotkają kłopoty?")

podstawowe zasady operacyjne

konstruktywistyczna teoria języka- język zabawą symboliczną i naśladowaniem

Piaget- 2 lata- symbole

egocentryzm- wszyscy patrzą na świat tak, jak dziecko

zabawy:

• sensomotoryczne (12 mscy)

• konstrukcyjne (3-6 lat, połowa czasu)

• „na niby" (15-21 mscy)

• „na niby", ale ze zmianą roli przedmiotu (2-3, 4-5 lat- 20 %)

• tematyczne- 4 lata, wymyślony przyjaciel

2-3 latki: rozumieją różnice w postrzeganiu

4-5 latki: wykrywają, co druga osoba widzi i odczuwa, odróżnianie wrażenia od cech

rzeczywistych

zasada błędnego przekonania

teoria umysłu- pragnienia i przekonania innych

działanie człowieka oparte na reprezentacji rzeczywistości, która może różnić się od

stanu faktycznego

dwustronna natura myślenia: 5-6 lat

matapamięć i metapoznanie (wiedza o procesie pamiętania i myślenia)

regulacja i modelowanie sposobu wyrażania emocji

wiązanie emocji innych z wydarzeniami

„uśmiech społeczny"- 3 lata, maskowanie nastroju (przedszkolaki nie są tak

egocentryczne jak sądził Piaget)

wiek umysłowy/wiek chronologiczny x 100 = IQ

ponad 130- uzdolnione, poniżej 70 – upośledzone

WISC-III (D. Wechsler)

inteligencja daje elastyczność, duży wpływ dziedziczenia- zakres reakcji

intensywna edukacja specjalna w okresie niemowlęcym leczy upośledzenia umysłowe.