Erikson

Erikson odróżnia EGO i JA (self).

JA to werbalne zapewnienie dotyczące tego, że czuję, że jestem centrum świadomości w

doświadczeniu; poczucie władania zdrowym rozsądkiem. Poszczególne obrazy siebie w różnych

sytuacjach budują self. Różne selves składają się na self.

Ego dopuszcza niektóre obrazy siebie do świadomości; te, w których ja może siebie rozpoznać i

stworzyć z nich całość.

Tożsamość - spostrzeganie własnej jednakowości i ciągłości w czasie.

Spostrzeżenie, że inni rozpoznają czyjąś jednakowość i ciągłość.

Procesy w rozwoju osobowości:

1. organizmiczny (rozwój libido)

2. porządkowanie doświadczeń przez ego

3. społeczne oczekiwania

Wszystko co się rozwija posiada plan budowy. Jest to plan epigenetyczny.

„Wszystko co wzrasta posiada podstawowy plan budowy, z którego wyrastają poszczególne części, co

do swojej specyfiki wykształcające się każda w swoim czasie, póki nie rozwiną się wszystkie, aby

stworzyć funkcjonalną całość".

Człowiek osiąga różne kompetencje w przewidzianym następstwie.

Wewnętrzne prawa rozwoju wytwarzają organiczne dyspozycje, które umożliwiają interakcje z

osobami zwróconymi ku jednostce, reagującymi na nią, z instytucjami gotowymi ją przyjąć.

Osobowość rozwija się etapami, które są z góry wyznaczone przez gotowość organizmu oraz

wchodzenie w interakcje z osobami i instytucjami